I samarbete med Träffpunkt Idrott i Göteborg 

Intresset är rekordstort

Över halva monterytan är fylld med utställare - ett drygt halvår före mässan. Intresset för Träffpunkt Idrott har aldrig varit större! 

- Det är mycket glädjande. Det är rekord för vår del. Så här många utställare över ett halvår före mässan har vi aldrig haft, säger Magdalena Rönström som leder teamet som fyller Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan i Göteborg 15-17 mars 2016 med utställare, besökare och ett spännande konferensprogram fullt med deltagare.

Starkt konferensprogram

Anna Wirsén, som ansvarar för konferensen, tror att det stora intresser bland utställarna bland annat beror på:

- Vi har utvecklat ett starkt konferensprogram som gör att många beslutsfattare och beslutspåverkare kommer till mötesplatsen. Det är viktiga målgrupper för våra utställare.

Idrottens roll i samhället är den röda tråden i Träffpunkt Idrott. Inte bara vad gäller den organiserade idrotten, utan även den kommunalt finansierade och den kommersiella med simhallar i spetsen.

- Idrotten har en enorm kraft och fantastiska möjligheter att påverka samhället i en positiv riktning. Att satsa på att skapa bra förutsättningar för idrott och eller är en god investering i såväl folkhälsa som integration, säger Magdalena Rönström.

"Samordnar alla"

Behovet av en träffpunkt för idrotten att samlas och diskutera, åtminstone vartannat år, är stort enligt radarparet:

- Det behövs en arena som samordnar idrottsförbunden, tjänstemännen i kommunerna och politikerna - både lokalt och centralt - så att alla kan träffas och diskutera gemensamma frågor, förklarar Anna Wirsén.

Magdalena Rönström fyller i:

- På Träffpunkt Idrott får besökarna kunskap och erfarenhet som gör hennes och hans vardag både bättre och roligare. Besökarna får också ta del av visionen om framtiden med konkreta exempel där vi “tittar runt hörnet”. 

- Det är viktigt med en gemensam mötesplats för simhallar och alla inom idrotten, i kommuner och privata anläggningar, för tjänstemän, politiker och forskare. Vi vill lyfta hela idrotten och visa att den är en förutsättning för samhällets fortsatta framgång, säger Magdalena Rönström.