Idrottslärare till Brunnsängskolan

Jobba i Södertälje

Välkommen till Södertälje! Det är här det händer. Det är här vi anställer Sveriges bästa lärare och ger dem 40.000 i lön. Det är här vi utvecklar de kommunala förskolorna och skolorna utifrån tydliga verksamhetsidéer, prövar två lärare i klassrummet, har gemensamma strukturer för pedagogiska diskussioner i arbetslagen och anställer förstelärare med uppdrag att utveckla ämnesundervisningen. Ja, listan kan bli hur lång som helst. Södertälje är en av Sveriges mest intressanta skolkommuner. Faktum är att vi nästan varje dag slår skolvärlden med häpnad.

Att utveckla och förbättra förskolan och skolan låter sig inte göras på en kafferast eller av glada amatörer. Det måste göras systematiskt av skickliga ledare och lärare, och arbetet måste vara strategiskt och långsiktigt. Vi bygger vår utveckling på det forskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete i förskola och skola. Dessutom har vi valt att prioritera några särskilda områden, som språkutvecklande arbete, inkluderande arbete och IKT som pedagogiskt redskap. Egentligen handlar allt vårt arbete om att skapa förutsättningar för förskollärare och lärare att göra ett bra jobb.

Är du beredd att kavla upp ärmarna, att förända, att göra skäl för lönen och att sova gott om natten efter att ha gjort något värdefullt? Ja, då är du välkommen till Södertälje!

Peter Fredriksson
Utbildningsdirektör

Brunnsängskolan är ett nybyggd f – 9 skola, med modern planlösning, på skolan finns 955 elever och 107 anställda. Skolan genomgår en organisationsförändring där vi fr. o.m. ht 15, i vissa årskurser kommer att arbeta i ett tvålärarskap. På sikt kommer vi att ha tvålärarskap i alla klasser. Skolans verksamhetsidé, skolan där du blir sedd, genomsyrar arbetet på skolan, var och en ska bli sedd i sin sociala utveckling och i sin kunskapsutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Undervisa åk 3 – åk 9 i idrott.

Samarbeta med övrig personal på skolan då du ingår i ett team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och medverkar till att skapa en lugn, trivsam och trygg skola för alla.

KVALIFIKATIONER
- Utbildad idrottslärare.
- Du ska ha god samarbetsförmåga.
- Du är en tydlig pedagogisk ledare.
- Du ska kunna leda och stimulera eleverna i deras utveckling och vara trygg i din roll som lärare.

ÖVRIGT
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Södertälje kommun, Brunnsängsskolan

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.