Idrottsledare till projekt för tjejer som är nya i Sverige.

Som idrottsledare är du huvudansvarig för att planera och genomföra träningarna. I arbetsuppgifterna ingår att hålla kontakt med deltagare, se till så att det material som behövs finns tillgängligt, dokumentera träffarna m.m. Till stöd finns föreningens Idrottsutvecklare som har ett övergripande ansvar för idrottsverksamheten.

Som idrottsledare söker vi dig som
Är tjej
Har erfarenhet av att vara ny i Sverige
Har ett normkritiskt och antirasistiskt förhållningssätt
Har erfarenhet av att vara ledare, gärna i barn- eller ungdomsverksamhet
Har idrottsbakgrund
Är självgående, strukturerad och tar initiativ

I september förra året startade Interact. Interact är ett projekt för nyanlända tjejer och transtjejer i åldern 16-25 år. Syftet med projektet är att stötta tjejerna i att stärka sin identitet och självkänsla samt att komma ut i studier och arbetsliv. En del i detta projekt är Interact Idrott. I idrotten får de möjlighet att testa olika idrotter och former för träning, men framförallt får de ett sammanhang med en meningsfull fritid.

Interact drivs av KFUM Göteborg som är en ideell förening som arbetar med ungdomsinflytande utifrån ett rättighetsbaserat och normkritiskt synsätt. Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att stimulera unga människor inom KFUM Göteborg. Några exempel är: basket, volleyboll, innebandy, actionsport, samtalsgrupper, öppen fritidsverksamhet, musik, internationellt arbete, sociala företag och ledarutbildningar.

KFUM GÖTEBORG

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.