Riksidrottsstyrelsen

36,5 miljoner till idrottsförbunden

Efter en snabb behandling ska landets idrotter få mera pengar från det statsbidrag som regeringen tidigare anslagit. Det handlar om 36,5 miljoner som hade frusit inne, men efter Riksidrottsstyrelsens beslut på måndagen ska förbunden kunna gå vidare med sin elitsatsning.

Pengarna ska fördelas av elitsatsningens styrgrupp som består av representanter för Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK).

Styrgruppen leds av Ulf Lönnqvist och består i övrigt av Birgitta Ljung och Helén Wiklund Wårell från RF, Stefan Lindeberg och Peter Reinebo från SOK, och Kari Marklund från SPK.

Fotbollens maktkamp kulminerar

Maktkampen inom svensk fotboll pågår som bäst. Förbundet med ordföranden Lars-Åke Lagrell i spetsen tvingades backa från sin egen uppfattning i bolagiseringsfrågan när klubbarna säger nej. Samma falang tar nu makten över Svensk Elitfotboll (SEF).

Helsingborgs Sten-Inge Fredin, Brommapojkarnas Ola Danhard och Gefles Leif Lindstrand har av olika skäl lämnat Sef-styrelsen. Oenigheten mellan framträdande klubbledare inom svensk fotboll är tydlig.

– Jag tycker att behandlingen av Bosse Lundquist och Leif Lindstrand är onödig och felaktig, säger Sten-Inge Fredin när han lämnar SEF:s styrelse ett år innan hans mandatperiod går ut.

Även Brommapojkarnas Ola Danhard lämnar Sef-styrelsen ett år i förväg. Han gör det i protest mot valberedningen som har petat ordföranden Bosse Lundquist och vice ordföranden Leif Lindstrand.