I samarbete med Lidingöloppet

Prisat samarbete hjälper socialt utsatta

Antalet socialt utsatta människor i Stockholm ökar och därmed behovet av pengar för Stockholms Stadsmission som nu hoppas på en insamlingssuccé när Stockholm Tunnel Run Citybanan arrangeras 25 mars.

700 000 kronor och sex ton kläder som skänktes av deltagarna. Det blev resultatet av Stockholms Stadsmissions samarbete med Lidingöloppets arrangemang Stockholm Tunnel Run när det genomfördes i november 2014.

Över förväntan

Det är ett samarbete som prisades på Sponsrings & Eventföreningens årliga gala Gyllene Hjulet 2015.

– Resultatet var över all förväntan och vi är givetvis både glada och tacksamma över det tillskottet, säger Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission. 

Både pengarna och kläderna gör stor nytta, för antalet socialt utsatta människor i Stockholm ökar. Stockholms Stadsmissions cirka 300 medarbetare och 760 volontärer möter 1 100 människor i utanförskap - varje dag!

Många utsatta

Socialt utsatt kan vara en ung mamma utan utbildning som har svårt att få ekonomin att gå ihop, en medelålders man som gått arbetslös länge, ett pensionärspar som inte får pengarna att räcka, en ung människa som hamnat i missbruk eller en medelålders kvinna som förlorat sin bostad och lever hemlös på gatan. 

Därmed ökar också behovet av Stockholms Stadsmissions verksamhet som startade 1853. Det gäller såväl akuthjälp i form av mat, dusch, tak över huvudet och tröst i någon av organisationens dagverksamheter, och olika former av boenden i Stockholm, som mer långsiktig hjälp. Ett exempel är rådgivning av ombuden och coacherna i de olika verksamheterna, för att människor i social utsatthet ska komma in på bostadsmarknaden och kunna ta del av samhällets sociala skyddsnät vid behov. 

Driver skolstiftelse

Stockholms Stadsmission har också arbetsträning i sina second hand-butiker för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, Remake-butiker och Matmissionen, en social matbutik som säljer livsmedelsföretagens matsvinn för mycket låga priser till människor i social utsatthet. 

För att förebygga att människor hamnar i social utsatthet bedriver Stockholms Stadsmission också utbildning genom sin skolstiftelse som har sex gymnasieskolor, en gymnasiesärskola, folkhögskola och yrkeshögskola, samt Svenska För Invandrare, SFI. 

Antalet gåvor ökar

Glädjande nog vill allt fler hjälpa till och bidra. 2015 gav företag, stiftelser och enskilda personer 135 miljoner kronor till Stockholms Stadsmission, en ökning med sex miljoner jämfört med året före. Även förra året, 2016, ökade gåvorna – pengar som kommer till stor nytta. 

– Vi kan till exempel driva Stadsmissionens Center, en dagverksamhet med både akut och långsiktig hjälp för människor i hemlöshet, i fjorton dagar för de sjuhundra tusen kronor som samlades in under Lidingöloppet i Stockholm Tunnel Run, förklarar Linda Nyqvist, ansvarig för företagssamarbeten på Stockholms Stadsmission.

Nu ser både Linda Nyqvist och Marika Hjelm Siegwald fram emot Stockholm Tunnel Run Citybanan lördagen den 25 mars i Lidingöloppets regi.

– Vi hoppas givetvis på minst lika mycket pengar och kläder denna gång som i samband med Stockholm Tunnel Run 2014. Pengarna behövs, säger Marika Hjelm Siegwald.

Börjat träna

Insamlingen via Lidingöloppet har fler positiva effekter än pengar och kläder.

– Hälsa är viktigt för oss på Stockholms Stadsmission. En hel del av våra medarbetare ska springa loppet och har också börjat träna. För deltagarna i våra verksamheter är ökad psykisk och fysisk hälsa, där fysisk aktivitet ingår, en viktig del för att varaktigt kunna bryta sin sociala utsatthet och därmed behålla jobb, boende eller genomgå en utbildning, säger Marika Hjelm Siegwald.

Både Linda Nyqvist och Marika Hjelm Siegwald ser fram emot ett fortsatt samarbete med Lidingöloppet:

– Om fem år samlar vi förhoppningsvis in ännu större summa pengar tillsammans, fler av våra medarbetare springer i något av loppen och kanske också en del av de människor vi möter i våra verksamheter!

 

Allt fler vill hjälpa till och bidra, enligt Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission. 2015 gav företag, stiftelser och enskilda personer 135 miljoner kronor till Stockholms Stadsmission. -- Foto: Stockholms Stadsmission