Samlade in dubbelt till cancerforskning

Lidingöloppets satsning på ett eget Rosa Bandet-lopp och insamling till Cancerfonden har blivit en succé. Insamlingen ökade med nästan det dubbla från förra året till över en halv miljon kronor.

Lidingöloppets Lidingö Tjejlopp bytte namn till Rosa Bandet-loppet 2016, och blev därmed en del av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj tack vare att Ica gav bort sin rättighet till namnet. Den ingår också i Tjejklassikern.

Startavgifter skänks

Förra året samlades 275 252 kronor in till cancerforskningen via Rosa Bandet-loppet. I år blev resultatet nästan det dubbla, 530 000 kronor. Hälften kommer från startavgifter som via organisationen Lidingöloppet skänks till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj rakt av och hälften från insamling från de 4 300 som sprang inom ramen för Rosa Bandet-kampanjen – och de övriga drygt 33 000 deltagarna och besökarna i något av loppen under TCS Lidingöloppet-helgen.

– Vi hade längre tid på oss att samla in pengar jämfört med förra året då idén föddes ganska nära inpå loppet. Dessutom var våra partners med Ica och Apoteket Hjärta i spetsen mer aktiva på plats med att samla in pengar, förklarar Tomas Hoszek, generalsekreterare för Lidingöloppet fördubblingen i insamlade pengar.

Pengarna kommer väl till användning till Cancerfondens satsning på forksning kring cancer, som drabbar 61 000 svenskar om året. Ytterligare drygt 400 000 lever med en diagnos och därmed drabbas indirekt miljontals svenskar i form av familj, släkt, vänner och bekanta.

Satsning på hållbarhet

Organisationen Lidingöloppets engagemang för miljömässig hållbarhet har funnits med sedan starten för drygt 50 år sedan, 1965. Nu utökas den satsningen på social och ekonomisk hållbarhet för att bidra till en ökad samhällsnytta med hjälp av löpning och cykling.

– Vi märker en positiv respons från såväl deltagare som partners för vårt engagemang kring hållbarhet. Förut var Lidingöloppet ett tävlingslopp över tre mil, nu är det en rad lopp med egen profil som syftar till att öka Lidingöloppets samhällsnytta, säger Tomas Hoszek.

Ett exempel på samhällsnytta är satsningen på integration. 1 800 barn och ungdomar sprang Skolstafetten på Järvafältet inom ramen för Lidingöloppet, och 700 deltog i stafetten på Lidingö. Deltagarna kom från både områdena kring Järva och Lidingö. Skolstafetten blir därmed ett sätt för barn och ungdomar från två olika världar att träffas och skapa nya kontakter tack vare löpningen.

Forskning avgörande

Mikael Färjsjö, chef Insamling och engagemang på Cancerfonden, säger om Rosa Bandet-loppets insamling 2017:

– Vi är otroligt stolta över det insamlade resultatet på otroliga 532 000 kronor. Det är dubbelt så mycket som förra året och det tyder på att engagemanget och viljan att bidra är stort. Rosa Bandet-loppet är ett fantastiskt arrangemang där vi tillsammans med TCS Lidingöloppet och Ica får möjlighet att sprida kunskap om hur man kan minskar sin risk att drabbas av cancer, samtidigt som vi får tillfälle att samla in pengar till den livsviktiga cancerforskningen. Forskningen är helt avgörande för att vi ska besegra cancer. Stort tack till alla som på olika sett bidragit.

Thomas Björn


Tomas Hoszek, generalsekreterare i Lidingöloppet, gläds åt de insamlade pengarna till cancerforskning – och åt att både deltagare och partners stöttar Lidingöloppets satsning på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.