Sjunkande simkunnighet

Mille Örnmark, ordförande för SBB, Svenska Badbranschen, är djupt oroad över den sjunkande simkunnigheten. Det är ett ämne som betonas på den så kallade SBB-dagen under Träffpunkt Idrott.

Initiativet sker i samarbete mellan SBB och Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan där den allra första SBB-dagen arrangeras 6 mars 2018.

– Med den nya konferensen vänder vi oss både till föreståndare för bad- och spaanläggningar och till beslutsfattare, t ex kommunala tjänstemän som fritidschefer, tekniska chefer, fastighetschefer, säger Mille Örnmark.

SBB-dagen ska hållas i samband med varje Träffpunkt Idrott, som går vartannat år. Däremellan ska SBB-dagen arrangeras ytterligare två gånger på andra platser i landet, med cirka åtta månaders intervall.

Konferensen tar upp frågor kring verksamhet, ekonomi, regelverk, vad som ska byggas och hur det ska genomföras. Avsikten är att verka för en seriös bransch med hög kvalitet på både privata och offentliga anläggningar.

– Tyvärr finns idag många slitna badanläggningar. Dessutom har tillgängligheten minskat kraftigt under senare år, säger Mille.

– Investeringsbehovet idag är 40 miljarder kronor, sett till eftersatta investeringar. Och ska vi, på offentliga sidan, bygga ifatt till samma nivå i badtäthet som det var på 1980-talet så får vi lägga till ytterligare 25 miljarder.