Thorén med och tar tempen på Sverige

Diagnos Sverige – om framtidens hälsa är namnet på en bok som släpps under måndagen och tar tempen på hälsan i Sverige. En Svensk Klassikers vd Michael Thorén är intervjuad och delar med sig av sina och organisationens erfarenheter – och ger förslag på lösningar.

Mats Ögren Wanger är redaktör för boken där spännande människor får dela med sig av sin syn på hälsoläget i Sverige: Politiker, journalister, forskare, idrottare, opinionsbildare, beslutsfattare i hälsofrågor…

Michael Thorén är vd för En Svensk Klassiker vars vision och mission är att ”göra Sverige och svenskarna friskare”. Skolklassikern och Arbetsplatsklassikern inklusive ICA:s skräddarsydda upplägg ICA-klassikern är några av verktygen för det. Om dessa berättar Michael Thorén i intervjun i boken.

Skolklassikern lanserades 2016, med fokus på mellanstadieklasser. Konceptet blev en succé. Två månader efter lanseringen hade 7 500 elever på skolor i 118 kommuner tillsammans sprungit, cyklat, simmat och skidat 250 000 kilometer.

Fungerar som en brygga

– Ungas hälsa är extra viktig. Många sitter i still i dag vilket leder följdsjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck och ryggproblem. Det är hemskt. Därför är det extra glädjande att Skolklassikern når fram så bra, säger Michael Thorén som i dag kan räkna in 26 000 elever i cirka 250 skolor i satsningen.

Skolan liksom arbetsplatser fyller en viktig funktion för att få folk i rörelse, enligt Michael Thorén.

– Både skolan och arbetsplatsen fungerar som en brygga för att få människor att röra på sig. Det gäller att komma igång och både Skolklassikern och Arbetsplatsklassikern är viktiga för det. Varför inte använda en del av lunchen till att springa tillsammans? Det ger både fantastiska resultat och gemenskap, säger Michael Thorén som vill lyfta fram samarbetspartnern ICA i sammanhanget:

– ICA har tillsammans med oss på En Svensk Klassiker skapat konceptet ICA-klassikern, där över fyrtio tusen människor kommit i rörelse sedan starten för fem år sedan: Medarbetare centralt och i ICA-butikerna, samt deras kunder.

Får över 100 000 i rörelse

Cyklister i centrala Stockholm. Ett utmärkt sätt att vardagsmotionera. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

En Svensk Klassiker får över 100 000 människor i rörelse årligen tack vare sina lopp och specialsatsningar såsom Skolklassikern, Arbetsplatsklassikern, ICA-klassikern och Special Olympic-klassikern (för människor i särskolor och på särboenden). Ända finns det mer att göra.

– Trenden är att vi har en grupp i samhället som tränar mer och en grupp som tränar mindre. De flesta vet att de ska röra på sig för att må bättre, och till och med överleva. Utmaningen är att få de som inte rör på sig att börja röra på sig. Här vill vi vara en viktig aktör med ett varumärke som är med i oantastliga sammanhang, såsom boken Diagnos Sverige – framtidens hälsa.

Vardagsmotion har blivit ett allt vanligare begrepp inom området hälsa.

– Det allra enklaste sättet att få alla att röra på sig är att bygga in det i vardagen. Inga svettiga träningskläder, inga dyra löparskor eller felvallade skidor, utan rörelse som äger rum i skolan, på väg mellan hem och jobb, från parkeringsplatsen till shoppingcentret, på arbetsplatsen eller i föreläsningssalen, säger Michael Thorén.

Rapport om vardagsmotion

Den 31 maj lägger En Svensk Klassiker fram sin egen, årliga rapport om hur det står till med hälsan i Sverige. Det sker vid ett lunchseminarium på Stockholms Handelskammare. Den här gången ligger fokus på just vardagsmotion. Marie Söderqvist är författare. I rapporten slår hon och En Svensk Klassiker fast följande:

  • Barn måste under en skoldag ha minst en timme fysisk aktivitet varje dag.
  • Cykel måste ses som ett eget trafikslag och prioriteras i alla infrastruktursatsningar.
  • Kollektivtrafik ska bidra till cyklande, inte försvåra cykelanvändningen.
  • Arbetsplatser som främjar träning och rörelse ska kunna få ekonomiska fördelar.
  • När nya bostadsområden planeras måste främjande av fysisk aktivitet vara prioriterad.
  • Att kunna gå tryggt till skolor och i stadskärnor ska i alla lägen prioriteras.

Thomas Björn