Ungdomarna känner sig stolta

 

Ida Legnemark, ordförande i fritids- och folkhälsonämnden i Borås stad, framhåller värdet, Martin Gunnarsson (infälld), biträdande rektor på Erikslundskolans grundsärskola, likaså, men stoltas av alla är ungdomarna själva. 

Chansen att få komma in i Borås ishall och prova på konståkning har betytt glädje och gemenskap för Grundsärskolans elever i Borås.

- Jag är imponerad av verksamheten i Jämlik Ishall. Vi på Grundsärskolan hade aldrig fått våra elever att prova på konståkning om det inte var för de proffsiga ledarna i Borås Konståkningsklubb.

Samma möjligheter

Det säger Martin Gunnarsson, biträdande rektor på Erikslundskolans grundsärskola, en av två grundsärskolor i Borås - och den som ligger närmast ishallen. För honom passar Jämlik Ishall in perfekt i Grundsärskolans övriga verksamhet, där 60 elever går i årskurserna 1-9.

- Vår roll är att ge våra elever samma möjligheter och samma villkor som övriga barn och ungdomar, både vad gäller utbildning och i livet i stort, inklusive idrotten. Det får de i ishallen tack vare skenan taket, selen och de pedagogiska ledarna, förklarar Martin Gunnarsson.

80 barn och ungdomar har provat på från de två grundsärskolorna i Borås. 60 har blivit kvar i träning, varav de flesta även medlemmar i Borås Konståkningsklubb. Åtta av 35 elever på högstadiet i Erikslundskolan har dessutom valt konståkning som "Elevens val", alltså som ämne att fördjupa sig i.

- Jag känner mig stolt när jag står i ishallen och tittar på när våra elever tränar konståkning. Samma stolthet som jag känner när jag ser dem åka skidor i backen i Ulricehamn, säger Martin Gunnarsson.

Våga ta steget!

Martin Gunnarssons råd till företrädare för grundsärskolor i andra kommuner är rak och enkel:

- Våga ta steget! Det ger så mycket tillbaka I form av glädje och gemenskap, och även till ett givande samarbete med ledarna i konståkningsklubben. Många elever skulle inte komma i kontakt med konståkningen om det inte var för projektet Jämlik Ishall.

Ida Legnemark är ordförande i fritids- och folkhälsonämnden i Borås stad. Hon blir också stolt när hon ser ungdomarna med funktionsnedsättning på isen.

- Borås stad satsar på idrott för personer med funktionsnedsättning eftersom det är både en viktig jämlikhetsfråga och en viktig folkhälsofråga: att alla barn och ungdomar oavsett funktionsvariation får finnas med i föreningslivet och får möjlighet att idrotta. 

Ger mycket tillbaka

- Jag hoppas att alla kommuner satsar på att utöka sitt samarbete med föreningslivet. Det är nyckeln till så mycket, bland annat integration och tillgänglighet – och att alla barn får chans att komma med i ett sammanhang.

Jacob Landegren är ordförande i Borås Konståkningsklubb. Han är initiativtagare till samarbetet med Borås stad.

- Jag blir riktigt glad själv när jag ser hur roligt barnen har på isen, och att se hur lyckat det här projektet har blivit. Det ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas att fler konståkningsföreningar tar chansen och satsar på det här. Det ger väldigt mycket tillbaka, både till tränarna och till föreningen i stort.

 

För att se filmen om Jämlik Ishall, klicka här.