Vasaloppet satsar på hållbarhet

Att byta ut diesel som värmekälla till förmån för fjärrvärme på Vasaloppsmässan och mobil snöproduktion istället för transporter av snö. Nu tar Vasaloppet sitt hållbarhetsarbete ett steg till inför 100-årsjubileet år 2022 – och hoppas på betydligt fler kvinnliga deltagare.

Hösten 2016 lanserade Vasaloppet, som är en del av En Svensk Klassiker, sin hållbarhetsstrategi som sträcker sig till 2022 då Vasaloppet fyller 100 år. Strategin fokuserar på ett hållbart förhållningssätt inom tre områden: Miljö, ekonomi och socialt.

Mats Rylander

Mats Rylander, projektledare för hållbarhetsarbetet och miljöansvarig på Vasaloppet.

Det är en överlevnadsfråga för världens största långlopp på skidor, enligt Mats Rylander, projektledare för hållbarhetsarbetet och miljöansvarig på Vasaloppet.

– Vi är en förebild för andra arrangörer och alla förväntar sig att vi ska arbeta med hållbarhet: Deltagare, partners, leverantörer, kommunerna längs spåret och media. Vi har gått från att arbetet har legat hos några få i organisationen till att engagera allt fler, inte minst deltagarna.

Nolltolerans positivt

Inför 2017 års lopp infördes nolltolerans mot nedskräpning med 15 minuters tidstillägg för den som skräpade ned längs spåret. Resultatet blev bra.

– Dels minskade vi nedskräpningen med cirka 90 procent, dels fick vi nästan bara positiv feedback. En del tyckte till och med att vi skulle vara ännu hårdare och diskvalificera deltagare som skräpar ned, som arrangörer av ultralöpning gör i vissa fall, berättar Mats Rylander som passar på att berömma deltagarna:

– Motionsåkarna är fantastiska på att hålla rent, liksom elitåkarna som har sina team som plockar upp eventuellt skräp. Utmaningen nu är att få gruppen elitmotionärer att komma upp i samma nivå. Det verkar som att det händer något när elitmotionärer får den där nummerlappen på kroppen. De glömmer bort att hålla rent…

Fjärrvärme i mässan

Vasaloppet tar hållbarhetsarbetet ett steg vidare inför 2018 års vintervecka. Det 4 300 kvadratmeter stora tältet där Vasaloppsmässan hålls varje år har hittills värmts upp med Svanenmärkt diesel. Från och med 2018 ersätts dieseln med fjärrvärme.

– Det innebär att vi kommer att släppa ut cirka 30 ton mindre koldioxid, förklarar Mats Rylander och berättar vidare om nästa satsning:

– Vi kommer att arbeta med mobila enheter för snöproduktion och stationera dem i Sälen, Tennäng och Evertsberg. Hittills har vi transporterat snö ut i spåret från Oxberg och Mora, vilket förstås orsakat utsläpp av koldioxid. Här beräknar vi spara ytterligare utsläpp av koldioxid.

Anmäler sig allt senare

Anmälan till de olika loppen i Vasaloppets vintervecka öppnade i slutet av mars. Det traditionella Vasaloppet och Nattvasan fulltecknades snabbt, medan det finns plats kvar i övriga lopp. Totalt antal deltagare i skrivande stund är cirka 53 000, något färre än vid samma tidpunkt föregående år. Mats Rylander och övriga i organisationen är inte oroliga.

– Nej, dels anar vi en trend att deltagare i motionslopp över huvud taget anmäler sig allt senare, dels arbetar vi aktivt med marknadsföring till alla grupper, främst kvinnor. Här finns en stor potential. Vi har vridit om från att fokusera på socioekonomiska termer såsom var kvinnor bor, till vilka drivkrafter de har och vilken slags upplevelse de vill ha för att delta i Vasaloppet.

– En fjärdedel av våra deltagare i dag är kvinnor. Det borde inte vara omöjligt att nå upp till hälften inom en snar framtid.

Vad önskar du dig mest av allt under 2018 års tävlingar?

– Bra väder och bra skidspår, så att alla våra deltagare får en fin upplevelse. Jag önskar även att våra elitmotionärer lär sig att inte slänga skräp i Vasaloppsarenan, det är ett naturreservat som vi ska vara rädda om.

Thomas Björn