Vill ta Lidingöloppet ut i världen

Att få fler att springa och därmed öka folkhälsan, ge deltagarna en digital upplevelse att ta med sig hem samt ta Lidingöloppet ut i världen. Det är IT-företaget TCS anledningar till att vara titelsponsor till Lidingöloppet.

Staffan Landén är nytillträdd sponsorchef för TCS Europa. Han har kastats rakt in i hetluften.

Inte så märkligt. TCS, Tata Consultancy Services - ett av världens största IT-företag med över 400 000 anställda och där en ny medarbetare anställs var sjunde minut - sitter på ett 30-tal stora rättigheter, bland annat New York Marathon, London Marathon, Singapore Marathon och Lidingöloppet.

Mest spännande

– Lidingöloppet är den mest spännande rättigheten inom löpning i Norden. Den stämmer dessutom in väl på oss när det gäller värderingar och sättet att jobba. Organisationen för Lidingöloppet är verkligen proffsig. Därför valde vi Lidingöloppet, säger Staffan Landén.

Att alla TCS rättigheter har löpning gemensamt är ingen slump. Staffan Landén förklarar:

– Nästan alla våra anställda sitter med en dator framför sig på dagarna, därför är det viktigt att de rör på sig, Detsamma gäller våra kunder. Vi löptränar tillsammans med dem vilket skapar bra relationer. Sist men inte minst handlar det om folkhälsa. Visste du exempelvis att fyrtio procent av barn inom en ålderskategori i London lider av övervikt. Fyrtio procent!

– Löpning är ett enkelt sätt att uppnå bättre hälsa. Det behövs bara ett par löparskor.

Bygger sjukhus och skolor

Att ge tillbaka är också ett argument för att engagera sig i Lidingöloppet. Familjen Tata, som grundade företaget, invandrade till Indien från Iran. Ett sätt att skapa bra affärerelationer, samt även bli accepterade fullt ut i det nya samhället, var att börja ge tillbaka. Så har det fortsatt. TCS bygger bland annat sjukhus och skolor i Indien och anses vara juvelen i kronan i det indiska näringslivet när det gäller att leva upp till epitetet Det Goda Företaget.

Staffan Landén är tydlig med vad TCS vill uppnå med sitt titelsponsorskap i huvudloppet samt LidingöRuset och LidingöRullet:

– Vi vill bidra till ökad folkhälsa, aktivera våra medarbetare och kunder samt ge deltagarna och åskådarna en digital upplevelse att dela och gärna ta med sig hem. Exakt vad kommer vi att presentera senare.

På lång sikt är målen ännu djärvare.

– Vi har tack våra rättigheter inom löpning i allmänhet och marathon i synnerhet en stor erfarenhet av internationella lopp. Vi vill hjälpa till göra TCS Lidingöloppet mer känt ute i världen, med samma fina grundvärderingar och traditioner som i dag.

Thomas Björn

 

London Marathon är en av ett 30-tal rättigheter som IT-företaget TCS sitter på, och är med och utvecklar. Det är grunden för att både föra in nya idéer i TCS Lidingöloppet och göra loppet mer känt ute i världen med nya spännande samarbeten som följd. — Foto: TCS