förbund och organisationer.

En klubb för inbördes beundran

Med all respekt för de organisationsledare inom idrotten, som leder med både kapacitet och känsla för integritet, öppenhet, med kunskap, mod och som samtidigt värnar om demokrati och delaktighet, så tänker jag nu belysa motsatsen. 

Jag blir fortfarande både förvånad och besviken över att så ofta möta organisationsledare inom idrotten, som varken drivs av viljan att förbättra och utveckla verksamheten, eller sig själv. 

Ordföranden som saknar både mod och ambitioner, i egenskap att bli allmänt omtyckt och där det i vissa fall råder en total avsaknad av kunskap och förståelse för idrottens grundläggande ställningstaganden kring trygghets – och värdegrundsfrågor.