Forskningsprojekt

Valberedningen borde värderas högre

Den allmänna bilden är tydlig: makten över idrottens olika beslutande organ återfinns i styrelserummen. Men strålkastarljuset riktas sällan – för att inte säga aldrig – mot de som väljer de valda. Valberedningarna är en dold maktfaktor som granskats i ett stort forskningsprojekt vid Umeå universitet.


Vilka bestämmer egentligen över vilka som ska få bestämma? En klurig fråga som borde vara av högsta relevans i politiken, näringslivet och, så klart, även i vår största folkrörelse – idrotten. Men när forskarna Cecilia Stening, Josef Fahlén, Anna-Maria Strittmatter och Eivind Skille undersökte saken så blev det tydligt att så inte är fallet. Totalt har representanter för 64 av 71 specialidrottsförbund (SF) ingått i studien som nyligen publicerades i tidskriften European Sport Managment Quarterly.

Hållbara evenemang i forskarnas fokus

En Svensk Klassiker med Vasaloppet, Engelbrektsloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet har valts ut som samverkanspartners i ett unikt forskningsprojekt ”Sport and Outdoor Mistra (SPOOR). Towards Sustainable Sport and Outdoor Recreation” har målet att bidra till en mer hållbar sport- och friluftssektor i Sverige. 

Att skapa hållbara evenemang är en levande fråga för En Svensk Klassiker och också en av anledningarna till att En Svensk Klassiker tar en aktiv roll i detta fyra-åriga forskningsprojekt som leds av Mittuniversitetet.