Gratis för alla

AIK och Gozzi bakom unikt dokument

Nu kan alla Sveriges idrottsföreningar använda sig av en digital utbildning för att jobba med sin värdegrund. Den digitala utbildningen anpassas efter olika ålderskategorier och är helt utan kostnad. Dokumentet är framtaget av AIK Hockeys Anders Gozzi och digitaliserad av Sveriges Bryggerier.

 Anders Gozzi, projektledare i AIK Hockey, fick i uppdrag att skapa en utbildningsplan för en värdegrundsarbetet. Den skulle gälla för samtliga lag – från knattelag upp till A-lag, ledare, tränare och övrig personal. Utbildningen som fick namnet ”Mitt bästa jag” och bygger på föreningens värdeord – attityd, ansvar och respekt.

– Först tog vi fram den på papper men genom samarbete med Sveriges Bryggerier fick vi möjlighet att digitalisera materialet.