Män orkar mindre. Ökad brist

Männens ork och förmåga blir bara sämre

Nu kommer alarmerande rapporter. Många yrkesgrupper i Sverige har allt sämre kondition. undersökningen visar att svensken har förlorar ständigt mellan 2001 och 2020. Undersökningen  omfattar 516 000 män och kvinnor från olika yrkesgrupper i åldrarna 18–65 år. Och tyvärr, allt tyder på att vi i framtiden mår ännu sämre och orkar mindre.

En ny studie från GIH visar att maximal syreupptagning, det vill säga kondition, har försämrats de senaste 20 åren i ett stort antal yrkesgrupper. De som har haft den största nedgången är yrken med lägre utbildningsnivå.

– Vi gjorde även en prognos för utvecklingen av kondition i dessa grupper fram till år 2040. Den visade på en fortsatt nedgång i kondition, speciellt i yrkesgrupper med lägre kvalifikationsnivå, säger Daniel Väisänen, doktorand och en av de ansvariga forskarna vid GIH.