nya påbud för yngre

Gammalt vin i nya läglar

Ungefär samtidigt som Sverige tar ett rekordstort antal OS-medaljer i Kina föreslår regeringens ”Kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet” att daglig rörelse skall införas som en del av skolans läroplan. 

”I skolan läggs grunden till de vanor och normer som präglar oss genom hela livet. Därför vill vi att samhället ställer tydliga krav som ger förutsättningar för skolorna att öka den fysiska aktiviteten i vardagen.

All rörelse räknas och varje steg är ett steg i rätt riktning”, säger kommitténs ordförande Per Nilsson. Enligt regeringens direktiv ska kommittén även engagera relevanta aktörer i samhället, varav idrottsrörelsen som vanligt i dessa sammanhang uppfattas som självskriven. 

För fem år sedan presenterade regeringen ”Samling för daglig rörelse” för att uppnå samma sak, bland annat genom att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökades med 100 timmar i grundskolan.