oenigheten total

Hockeyklubbar vägras möte

Hockeyettans ordförande Ronnie Glysing vägrar att kasta in handduken.

Inför hotet om ett extra årsmöte,  en begäran från 23 av Hockeyettans 40 klubbar, har Glysing och hans styrelse lusläst ligaorganisationens stadgar på sitt eget sätt…

De har funnit att begäran är oriktig,  och med det följer att ett extra möte inte kan sammankallas. Inte nu i varje fall

I brev till samtliga klubbar anmodar i stället Glysing och Co. de föreningar, som  Nybro Viking som står bakom begäran om ett extra årsmöte att ) först behandla frågan i den egna föreningens styrelse, och 2) därefter inkomma med separat skrivelse till Hockeyettans styrelse.

I skrivelsen ska skälet till extra årsmöte tydligt framgå, och att ett extra möte endast kan besluta i frågor som är orsak till mötet, och finns med på dagordningen. Begäran ska vara undertecknad styrelseordföranden för den förening som är avsändare.