Orealistiskt

Förstudien som ska ge slutligt svar om OS

Sommaren 2019  föll Sverige/Stockholm med röstsiffrorna 47-34 mot Milano /Cortina om värdskapet för 2026 års olympiska vinterspel. Folkopinionen och Stockholms stad, som vägrade att lämna ekonomiska garantier, var avgörande för IOK:s val.

Fyra år senare är SOK, Sveriges Olympiska Kommitté och RF, Riksidrottsförbundet samt Sveriges Paraolympiska Kommitté beredda att ännu en gång pröva lyckas hos IOK.  Sverige har sökt OS värdskap inte mindre än nio gånger tidigare – utan att ha lyckats. Tionde gången gillt?

Nu inleds arbetet med en förstudie, under ledning av Hans von Uthman,  vice ordförande i SOK.

 Den styrgrupp som Hans von Uthman leder får 20 april och 13 maj som stoppdatum, då ska besked  kunna  formuleras om förutsättningar finns för att driva processen vidare.

Då avgör IOK

 Som  sista steg ska en officiell ansökan lämnas in. IOK väntas utse arrangör för 2030 vid sommarspelen i Paris 2024.