regeringen förväntan

Nya dilemman längs ny färdriktning

I en debattartikel i Expressen argumenterar Robert Falck, ordförande AIK Fotboll

och tidigare generalsekreterare i Svenska ishockeyförbundet,  för att Riksidrottsförbundet (RF) behöver omorganiseras. Falck anser att RF har lierat sig för nära med regeringen och glömt uppdraget att företräda sina medlemmars intressen. 

Förbundet behövs men måste omorganiseras så ”att vi kan behålla RF som intresseorganisation, men en renodlad sådan.” 

Det Falck för fram ligger väl i linje med flera av motionerna inför Riksidrottsmötet den 28-30 maj. Även här är budskapet att RF har blivit för mycket av en idrottslig myndighet. Vidare anser motionärerna att för mycket av statens stöd till idrotten används för att finansiera RF:s kansli och distriktsorganisation. Dessa bidrag borde i större utsträckning tillfalla specialidrottsförbunden – och helst utdelas utan styrande pekpinnar.