Sportforum

Ny kampanj för att rädda skolidrotten

Svenska Idrottslärarföreningen och Svenskt Sportforum vill vända den negativa hälsoutvecklingen för barn och ungdomar i Sverige. Ett flertal företag och kända profiler har gått samman för att skapa opinion för skolidrotten.

- Det krävs krafttag. Därför kan vi inte acceptera nedskärningarna av skolidrotten, att parklekar stängs och att anläggningar för sport och friluftsliv försummas, säger en av de ansvariga, Claes Forsberg.

- En timme fysisk aktivitet per dag är den miniminivå som behövs för att uppväga den hälsohotande livsstil som sprider sig som en farsot över västvärlden.