stora fördelar

Så kan din klubb utvecklas digitalt

De digitala sponsorrättigheterna har stor potential att utvecklas mycket mera i Sverige. Här finns det så mycket att vinna.  Några nyckelfrågor måste klubbar, förbund och inte minst sponsorer angripa. Det krävs inte bara kunskap utan också mod och ett sådant grundarbete ger en upptäckt av värdet och den slutliga behållningen.

Idrotten behöver göra hemläxan för att intäkter.

Men varför har inte rättigheter omfamnat den digitala arenan fullt ut tidigare? 

För nästan tio år sedan pratade Lesa Ukman, sponsorguru från IEG i Chicago, om att branschen var inne i ett paradigmskifte eftersom de sociala medierna – där vi följer och engagerar oss i våra intressen – passar perfekt för aktiva rättigheter och sponsorer.