Svenska ledare internationellt

Utvecklande möten med annan kultur

En ny unik kartläggning av svenska idrottsledare på den internationella idrottsarenan visar på utmaningar när svenska värderingar möter andra normer och traditioner. Ökat stöd på hemmaplan efterlyses för att stärka svensk idrotts internationella inflytande.

Centrum för idrottsforskning har med hjälp av Riksidrottsförbundet genomfört en undersökning av svenska idrottsledares villkor, agerande och inflytande i internationella idrottsfrågor.

Studien, som framförallt fokuserat på svenska idrottsledare med förtroendeuppdrag i de internationella idrottsförbundens högsta styrelser, visar att ledarna är mycket positiva till sina internationella åtaganden, men att det finns både praktiska och etiska utmaningar. 

Skilda vlllkor

Upplevelsen av att kunna påverka varierar och svenska idrottsvärderingar och möteskulturer harmonierar inte alltid med de normer och traditioner som dominerar i den internationella idrotten.