Den lilla klubbens kamp för överlevnad

En dag såg kommunen möjligheten att sälja mark för uppemot 100 miljoner och bygga bostäder på fotbollsplanen. Utan att kanske ersätta klubben! Läs historien om den lilla klubbens kamp mot de styrande, en kamp som snart har pågått i tio år.
Solberga BK är en liten klubb med begränsade medel men med stort utbud. Så pass att klubben fick 25 000 kr ur Folksams Idrottsfond och här visar en stolt Anders Bertling upp checken. Det var ett erkännande för ett genunit föreningsarbete. Så allt borde vara frid och fröjd – om det nu inte vore för Stockholms Stads planer...

 

Ett spartanskt klubbhus, byggd bräda för bräda, krona för krona, funktionellt och trivsamt på sina speciella villkor. Det finns tusentals sådana här klubbhus i Sverige, fjärran från de stora arenabyggen.

Inklämt mellan bostadshus

Som för Solberga BK, till den dag kommunen upptäckte möjligheten att tjäna kanske så mycket som 100 miljoner vid en markförsäljning.

Mitt i Söderförort i Stockholm, inklämt mellan bostadskvarteren öppnar sig plötsligt en grön lunga och en fotbollsplan. Med grus, det är så det ser ut på många platser i större städer, där får grus duga och gör det också.

Här utkämpar Magnus Lundgren och Christer Bertling tillsammans med ledare och föräldrar till barn- och  ungdomar i Solberga en strid mot Stockholms politiker.

Hur orkar de?

Efter att ha hört deras berättelse är frågan hur de orkar. Och framför allt, vad får politiker att skapa så mycket osäkerhet och sakna förmåga att ta tillvara en liten klubbs ansträngningar och bevisligen lyckosamma arbete?

Politikerna och för den delen även tjänstemännens skiftande besked i snart tio år  innebär att entusiasterna i Solberga BK inte vet om de får ersättning för sitt egenhändigt byggda klubbhus, och i så fall hur mycket, de vet inte heller när det sker, exakt var de ska flytta och få en ny fotbollsplan och hur allt ska gå till.

Solberga BK bildades för snart 45 år sedan och har allt sedan starten bedrivit en viktig fotbollsverksamhet för barn- och ungdomar i Solberga vid Älvsjö. Solberga är och har historiskt varit ett område med social problematik. Här bor många barn och ungdomar i enföräldersfamiljer, alltså många ensamstående mammor med dålig ekonomi och i små lägenheter.

Social betydelse

- Som tur är finns Solberga BK som ett socialt nätverk och här deltar många ungdomar, berättar Magnus Lundgren och Christer Bertling.

Olika försök genom åren att få igång fritidsverksamhet för yngre ungdomar med föräldramedverkan har inte riktigt lyckats och den ungdomsgård som en gång fanns i Solberga är nedlagd och omvandlad till förskola. Därför har fotbollen en desto större betydelse.

I Solberga har man sedan början av 2000-talet planerat för och de senaste åren också genomfört en förtätning av bebyggelsen. 2002 började dåvarande gatu- och fastighetskontoret planera för exploatering av nuvarande Solberga Bollplans 11-manna grusplan.

Investerat med egna pengar

- Som kompensation skulle vi få en ny 11-manna konstgräsplan en bit från vår nuvarande bollplan.

Solberga BK har investerat i ett klubbhus, belysningsstolpar och strålkastare, allt värderat till 1 miljon kronor. Klubbhuset var för övrigt ersättning för ett tidigare klubbhus som brann ned. 

Så tidigt som i februari 2005, när planerna om bostadsbyggen blev kända, lovade företrädare för Stockholms stad föreningen full kompensation för alla investeringar.

Besked om stödet skulle utebli

Så långt var allt frid och fröjd. Klubben skulle få en ny funktionell idrottsplats med klubbhus, trodde Magnus Lundgren och Christer Bertling och många med dem.

Men sju år senare har inget byggande av vare sig bostadshus eller klubbhus inletts. Företrädare för idrottsnämnden har både bytt åsikter och ledande personer.

Den verkliga chocken kom tidigare i år då idrottsnämnden i sitt inriktningsbeslut skrev att föreningen endast skulle få en byggrätt på den nya idrottsplatsen, men ett nytt klubbhus eller en eventuell flytt av det befintliga fick föreningen själv betala.

Vågar inte lita på någon

- Det har vi inte en chans att klara. Vi lever under minimala villkor och det är helt omöjligt att vi ska stå för de kostnaderna, säger Magnus Lundgren.

Efter att han hade visat beslutsprotokollet från 2005 där det tydligt stod att föreningen skulle kompenseras tvingades idrottsnämden backa.

Men Magnus Lundgren och många andra i Solberga BK vet inte längre vad de ska tro eller vem de ska våga lita på.

- Vi vill tro på det bästa, dvs att det i slutändan ska allt bli bra, men det som en gång var självklart är i dag i allra högsta grad osäkert. Vi har hela tiden känt en stor oro för att klubben och vår verksamhet ska bli den verkliga förloraren. Och vi frågar oss varför.

Vag och otydlig

Magnus Lundgren berättar om en omfattande skriftväxling med idrottsnämnden där det senaste beskedet från idrottsborgarådet Regina Kevius (m) är att man från Stockholms Stad ”har ambitionen att finna en lösning kring klubbhuset.”

- Det tillhör måhända politikens spelregler att vara vag och otydlig. Men vad innebär egentligen de där orden?

Löftet från Idrottsnämnden i februari 2005 ska och borde betyda mycket. Att idrottsborgarrådet i en intervju sagt att man från politiskt håll inte anser att klubben ska bekosta ett nytt klubbhus ”eftersom man bygger på en plats där det redan står ett så måste man ersätta det”, har också ett stort värde.

Får inga svar

- Den 10 juli bad vi idrottsborgarådet att precisera vad ”ambitionen att finna en lösning..” rent konkret innebär och för att vara tydliga formulerade vi fyra frågor. Vi har fortfarande inte fått något svar.

Enligt idrottsförvaltningen beräknas kostnaden för ett nytt klubbhus till 4 miljoner kronor, pengar som Solberga BK absolut inte har – det är dessutom uttalat att finansieringsfrågan måste lösas för att klubbhuset ska kunna ingå i den totala entrepenaden.

Men följetongen om en grusplan i Älvsjö är längre än så.

Ordnade en sponsor, men...

Föreningen har nämligen inte varit overksam utan agerat på egen hand och fått inte mindre än 2 miljoner från Riksidrottsförbundet och Idrottslyftet till att uppföra så kallade kompletterande verksamhetsytor som en multisportanläggning, löparbanor, boule- och kulstötningsanläggning mot att staden i stället avsätter motsvarande belopp till finansieringen av det utlovade klubbhuset.

- Smått ofattbar att vi fick 2 miljoner, men likväl saknas 1 miljon kronor för att finansiera ett husbygge...
Magnus Lundgren tog då helt sonika och undersökte om klubben kunde få extern finansiering, dvs om något företag kunde sponsra en satsning.

- Vi fann ett företag som var villigt att gå in med den återstående miljonen mot att de får namnrättigheterna till anläggningen under en 10-årsperiod. Saken såg ut att vara klar.

"Egentligen borde vi ha gett upp"

I synnerhet som idrottsborgarrådets tidigare uttalat att hon gärna såg ett större inslag av sponsring som finansiering av föreningarnas verksamhet .

Men enligt stadens fastighetskontor gick det inte inte sälja namnet på en idrottsanläggning hur som helst. 

Magnus Lundgren menar att föreningen nu hamnat i kläm i ett politiskt moment 22.

- Allt vad vi fått hittills är resultatet av vårt eget arbete, inte på grund av politisk välvilja mot en ideell idrottsverksamhet. Hade vi inte kämpat så hårt så hade vi i dag stått utan allting.

- Men hur ska vi finna den miljonen som forfarande återstår...

Thomas Ejderhov

Christer Bertling och övriga ledare gör en stor social insats i ett område där det bor många barn och ungdomar i enföräldersfamiljer, alltså många ensamstående mammor med dålig ekonomi och i små lägenheter.

Bengt Bernius (inte verifierad)

tors, 2012-10-18 08:43

1. Bara alltför typiskt

Bara alltför typiskt Stockholm - man tror att man kan bygga toppen på pyramiden utan att bygga basen. Politiker som saknar kompetens att skilja på innebörden av kortsiktig och långsiktig investering. Gärna nya multifunktionsarenor för eliten men slå undan benen på breddidrotten. Det finns en anledning till att Sverige återfinns på plats 21 i FIFA:s världsranking.

Christer Bertling (inte verifierad)

tors, 2012-12-13 23:13

2. KAMPEN FORTSÄTTER

Skriver "lite i egen sak" men om det finns intresserade kan Ni läsa mera om hur stadens politiska löften skjuts fram ytterligare i tiden. Majoriteten beslutar en sak och gör en annan. Opposition reserverar sig för egna förslag. Oavsett BESLUTEN blir det våra lilla fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB och barn och ungdomar som kommer i kläm. Se idrottsnämndens senaste PROTOKOLL under INSYN så begriper man bättre politikernas ovilja till att genomföra BESLUTADE investeringar. Christer Bertling SOLBERGA BOLLKLUBB

Bocaj (inte verifierad)

mån, 2013-01-14 17:59

3. Stockholmsfenomen

En slutsats man kan dra av detta är att inte lita på tjänstemäns eller politikers muntliga löften. Fast här verkar inte ens ett protokollfört beslut hjälpa. Jag har bevakat liknande frågor i en kvartett mindre östgötakommuner i många år och konstaterar att idrottsledarna har lättare att komma on speaking terms med beslutsfattarna. I min hemkommun med 25 000 invånare finns tre nyanlagda konstgräsplaner. I Motala finns ett beslut att bygga en bandyhall för ca 50 miljoner. I huvudstaden får många föreningar nöja sig med grusplaner.

Christer Bertling (inte verifierad)

lör, 2013-03-02 18:36

4. SISTA MILJONEN NU I HAMN.

Allmänna Arvsfonden ställde upp med den sista miljonen till klubbhusbygget så nu är finansieringen i hamn och klubben har på eget initiativ fått fram det som behövs för att fullgöra de ekonomiska villkor som kommunen ställt på klubben. Ett gediget och målmedvetet arbete via ideella insatser. Nu återstår starten på byggandet med en stor medverkan från klubben.Vi kan inte vänta längre. Christer Bertling Ledare i SOLBERGA BK

Inga publikintäkter, men spelarna ska ändå ha betalt, liksom övrig personal. Sedan tillkommer övriga omkostnader.Då pekar ekonomin åt endast ett håll. Nu medger Malmö FF: ordförande, Anders Pålsson, att klubben har en förlustprognos på ungefär 50 miljoner i resultatet för 2020.

Rögle ska förbli en elitklubb i ishockey. Mot den bakgrunden satsas 250 miljoner krnor för att bygga ut Carena arena i Ängelholm för att få en anläggning som uppfyller kraven.

Den nuvarande hallen blir sju meter högre, utökas med 3 450 kvm och det innebär att publikkapaciteten ökar med drygt 1500 platser och totalt  6 550 platser. Detta via nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor. Och inte minst, en tredje träningshall med anslutning till arenan tillkommer.

Idrottsförbunden  har kölapp hos idrottsminister Amanda Lind den här veckan. I takt med samtalen stiger förväntningarna.Många ser hur idrotts-Sverige snart öppnar igen.

Då tar statsepidemiolog Anders Tegnell till orda och slår igen dörren med kraft och utan minsta vilja att diskutera ett öppnande.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

SDHL och SHL har tecknat ett nytt samarbetsavtal som ger den svenska damhockeyligan miljoner i flera år framöver.

– Det här skapar en trygghet för damligan att kunna utvecklas, säger Agne Bengtsson, SDHL:s ordförande.

Handbollsmålvakten Johan ”Hubbe” Sjöstrand räddar inte bara bollar. Han vet hur man kryssar i travkuponger. ”Hubbe” har varit utlandsproffs sedan 2009 men svensk travsport har han järnkoll på. På V75 på Bollnäs i helgen fick hans andelssystem in sju rätt. Utdelning: 5 007 965 kronor.

Varje andel kostade 385 kronor. 51 andelsköpare kunde kvittera ut 99 959 kronor. 5-miljonersvinsten var den största i landet.

SVT och TV4 gör gemensamma affärer igen.  Den 14 augusti är det säsongspremiär för friidrottens  Diamond League – och nu står det klart att tävlingarna ska sändas av båda bolagen, Inte bara i år utan det nya avtalet gäller de kommande fem säsongerna.