Trump

Molly, 85, för tuff för Trump?

Donald Trump vill ju bygga en golfbana för en miljard dollar i Skottland. Världens största och bästa och... ja ni kan den sedvanliga amerikansk stilen.

Nu har ju inte allt gått så enkelt som Donald hade hoppats på. Det har varit mycket tjafs med myndigheter och den lokala opinionen. När så allt verkade klart för start så visade det sig att det finns några avstyckade markområden som måste köpas in. På ett av dessa bor Molly Forbes, 85. Molly har nu tagit strid med Trump och vägrar att flytta, trots hot om expropriering.