Annonser och bilagor

Idrottens Affärer är landets ledande nyhetsförmedlare inom kommersiell idrott och bevakar föreningar, företag och förbund och deras beslut och strategier som berör verksamheten.,

IA har vuxit till den största oberoende mediaaktören inom just inom det området.

 Vill du nå inflytelserika personer inom idrottsvärlden?

En majoritet av läsarna är inflytelserika personer som kan påverkas av ditt budskap. De får tillgång till 20 000 artiklar och krönikor i olika ämnen plus cirka 40 000 bilder. Plus det du vill ha sagt och skrivet. Du blir en del av det massiva utbudet och får chansen att bygga relationer med ett stort antalmänniskor från idrottsrörelsen, högt som lågt.  Alla i vår läsargrupp når du via den egna digitala bilaga. Det finns ingen större och bredare kanal till människor inom idrott och fritid med inriktning mot kommersiell verksamhet.

I klartext - vi introducerar ett samarbete med Idrottens Affärer för dig och med en mycket stark behållning i marknadsföring och information på något annorlunda villkor…

Idrottens Affärers Mediapaket 

omfattar tre veckor, enligt native-modell

 3 artiklar  utvalda av kund) på Idrottens Affärer, med vardera 2 bilder till varje

3 puffar på sajtens förstasida

3 nyhetsbrev, medverkan via puff

3 inslag på Twitter (?) 1 för varje artikel

3 inslag på Facebook 1 för varje artikel

3 annonser (468x240) enligt ovan, skiften på sajten

3 annonser  (468x240)  i nyhetsbrevet, enligt skiften


 IA har sedan tio år tillbaka bevakat händelser av nyhetskaraktär inom kategorier som Sponsring, Event, TV, Arena, Jobb, namn, Spel och jobb. Läsare har kallat IA för ”idrottens Dagens industri”, vilket säger en hel del.

Läsare och intressenter: 

www.idrottensaffärer.se  har runt 40 000 besökare i månaden.

Med en dominans av beslutsfattare, personer med bestämmanderätt på sitt jobb, i sin förening/förbund och i sitt sammanhang

Twitter: ca 14 000 följare

Facebook: 9 000 vänner

Och ett eget öppet arkiv med ca 20 000 artiklar

 

Vi har skribenter med allehanda intresse, kunskap och bakgrund, och erfarna från en rad olika områden.

Du kan kontakta oss på 00 56 47 374, eller fyll i de här uppgifterna: