Friends – Utbildningar

Alla har rätt att må bra i sin idrott och att få träna på sina egna villkor. Friends ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att stoppa och förebygga mobbning, trakasserier och diskriminering bland barn och unga.

Friends har skapat webbaserade utbildningar för idrottsledare, tränare och föreningsstyrelser som hjälper att skapa förutsättningar för ett inkluderande klimat, gemenskap och att alla mår så bra som möjligt.

Barn vittnar om hur idrotten inte alltid är en trygg plats fri från mobbning och kränkningar. Insatser har gjorts de senaste åren för att förebygga detta, men det finns arbete kvar att göra. Friends ser att fler behöver stärka sina kompetenser och arbetar därför med att sprida mer kunskap.

Alla barn har rätt att utöva idrottsaktiviteter i en trygg miljö, utan våld och övergrepp. Samtidigt vittnar barn om hur idrotten inte alltid lyckas leva upp till detta. Vart fjärde barn uppger att de har blivit utsatt för en kränkning av ett annat barn i sin idrottsförening. Det krävs en förändring - fler inom idrottsvärlden behöver stärka sin kompetens när det gäller trygghetsarbete.