Lagarbete vägen genom krisen

Både mod och strategi krävs nu

Svensk idrott behöver både ”Maradona” och ”Beckenbauer” för att överleva COVID-19. 

Här ger Martin Carlsson Wall några exempel samt kopplar an till forskning om kreativitet i kriser. Lärdomarna från forskningen visar nämligen att den kortsiktiga improvisationen eller ”kreativitet à la Maradona” behöver kompletteras med ett mer långsiktigt och systematiskt innovationsarbete, ”kreativitet à la Beckenbauer”. Lagarbetet är det som kommer att ta oss genom krisen. 

Om vi börjar med kreativitet i kristider så finns det studier från naturkatastrofer, finansiella kriser eller problem som enskilda organisationer upplever. En gemensam faktor är att kreativiteten utgår ifrån de resurser som finns.