trender som präglar sponsringen

2022, året då e-sporten slår igenom?

Att sia om framtiden är aldrig en enkel uppgift, men jag har ändå valt att anta utmaningen och lyft blicken för att se vilka trender som präglar sponsringen under 2022. 

Likt många andra verksamheter har pandemin påverkat sponsringsbranschen rejält. Restriktioner och lockdowns har gjort fysiska träffar svåra att genomföra och istället fått företag att gå till live-sända evenemang och events för sin sponsring.