Arbetsledare drift av idrottsanläggningar

Klippans kommun ligger i det attraktiva och expansiva nordvästra Skåne. Kommunen har under en följd år haft en jämn befolkningstillväxt och har ca 17 000 invånare. Under de kommande åren förväntas en mer expansiv tillväxt. Hela kommunen präglas av den otroligt vackra naturen. Klippans kommun är en del av Familjen Helsingborg ett samarbete mellan 11 kommuner i Nordvästra Skåne.
Att jobba i Klippans kommun ska vara utvecklande och förmånligt, därför har vi Förmånsklippan som är en förmånsportal riktad till anställda i Klippans kommun.
Vår värdegrund är Professionalitet, Engagemang & Öppenhet.
Klippans kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för idrottsplatser, badhus, friluftsbad, föreningsservice, allmänkultur, konsthall, bibliotek, musikskola, ungdomsgårdar, folkhälsofrågor mm.
Förvaltningen är inne i en utvecklingsfas med många nya spännande verksamheter och projekt. Vi strävar mot att Klippan skall bli en attraktiv boendekommun genom att erbjuda en väl fungerande kultur- och fritidsverksamhet med både bredd och spets.

ARBETSUPPGIFTER
Som arbetsledare/chef för driftsenheten ingår du i arbetslaget och i det dagliga arbetet kompletterat med ett chefsansvar för:
ekonomi- personal- och arbetsmiljö för 4 medarbetare.
Driftenheten ansvar för drift och skötsel av idrottsplatser, idrottshallar, simhall och friluftsbad, skötsel av motionsslingor och strövstigar samt fornminnen. Driftgruppen är en vaktmästarresurs för förvaltningens alla verksamheter.
Som arbetsledare ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas ta ett aktivt ansvar både för din egen verksamhet och dess utveckling liksom för helheten i förvaltningen och kommunen.
Du förväntas vara delaktig i att utveckla framtidens anläggningar i Klippan,

KVALIFIKATIONER
Relevant utbildning utifrån arbetsuppgifterna
Meriterande;
Utbildning inom fritidssektorn.
Ledarskapsutbildning
Bad- och Simhallsverksamhet
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.
God förmåga att samarbeta med stor lyhördhet och med respekt för allas lika värde.
Flexibel, lösningsfokuserad och engagerad är värdeord som du gärna använder om dig själv
Aktivt arbete inom föreningslivet.
Arbete i politiskt styrd organisation

Förvaltningen eftersträvar en jämlik organisation varför vi gärna ser kvinnliga sökande till tjänsten.

ÖVRIGT
Som rekryteringsverktyg använder vi Visma Recruit för att hantera ansökningar samt kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. För att underlätta vår bedömning av ansökningar bör du därför använda Visma Recruit elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar, det är därför av största vikt att Du är noggrann när du fyller i Din ansökan. Du söker jobbet genom länken i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningar

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.