Chefstränare

SK70 är den familjära simklubben i Sandared som startades 1970. Simklubben har en bred verksamhet med alltifrån simskolor i lilla bassängen för barn från 4 år till ren tävlingsverksamhet och vuxensim. Utöver detta har simklubben sedan några år tillbaka även breddat verksamheten med triathlon. Simklubben har för närvarande ca 800 medlemmar, fördelat över alla verksamheter. Totalt simmar ca 60 barn/ungdomar i våra tävlingsgrupper. SK70 har goda träningsmöjligheter, vi har en fin nyrenoverad simhall i Sandared samt nära till Borås och även god tillgång till träning i 50 meters bassäng. SK70 är en relativt liten klubb, men med stort hjärta och engagemang. SK70 arrangerar ca tre tävlingar per år i egen regi.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Du skall som chefstränare för verksamheten utveckla, planera och följa upp. Detta gör du i samverkan med styrelse och övriga tränare och genom deltagande i simkommittén. Du rapporterar löpande till klubbens ordförande. Som chefstränare har du huvudansvaret för föreningens A, B, C och D-grupps träningar, träningsläger och tävlingsverksamhet. Du säkerställer att övriga tränare får det stöd de behöver för att kunna utveckla simklubbens simmare, och att simpassen är anpassade till grupperna och följer simlinjen. Du leder själv flera grupper och pass/vecka och ansvarar för att bemanna resterande grupper och pass med timanställda tränare. Det ingår även i rollen att vara ledande i samarbetet med tränare, hålla tränarråd, gruppuppflyttningar mm. Att vara delaktig i föreningens breddverksamhet och framförallt diskutera uppflyttningar från Teknik- och medleygrupper för att säkerställa en god rekrytering från breddverksamhet till tävlingsverksamhet. Ansvara med stöd från kansliet för att närvaroregistrering i tävlingsgrupperna i A-D sker i SportAdmin. Kontinuerligt utveckla klubbens tränare, ungdomsledare och assistenter. Medverka i Föreningens kontinuerliga internutbildning av samtliga tränare samt verka för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Delta vid behov på styrelsesammanträden.

Beskrivning av kvalifikationer:
Vi söker Dig som brinner för simidrotten och av att leda och utveckla barn och ungdomar och som är intresserad av att själv vara med och påverka och ytterligare lyfta vår verksamhet. Du är en positiv, handlingskraftig och resultatinriktad person som vill vara med och utveckla vår simklubb ihop med breddansvarig/kanslist, timanställda tränare samt styrelse. Som ledare är du både inspirerande och entusiasmerande och har förmågan att se varje simmare och även att utveckla dina tränarkollegor. Du ska ha en god förmåga att lyfta såväl individen som hela gruppen och kunna kommunicera med både simmare, tränare och föräldrar. Vi erbjuder dig . En utvecklande tjänst i en förening med nyrenoverad simhall, god tillväxt i både bredd och tävlingsverksamhet . Frihet under ansvar . Stöttning och utbildning för att nå både dina och föreningens mål . Du är utbildad i Svenska Simförbundets regi, eller liknande, samt har tidigare erfarenhet som simtränare och ledare. Du känner dig väl förtrogen med Simlinjen. . Du har god administrativ förmåga, du har god datorvana, och det är en fördel om du har erfarenhet av SportAdmin.

God engelska, svenska är meriterande.

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Kristina Hallman på telefon 0708-577708 Tomas Boman på telefon 0761-762020

SIMKLUBBEN 1970

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.