Enhetschef Fritidsservice

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Kultur- och fritidsförvaltningen, med ca 190 anställda, svarar för att det finns ett rikt kulturliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun, i form av bad, bibliotek, konsthall, kulturskola, fritidsgårdar och sportanläggningar.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en enhetschef för Fritidsservice. På Fritidsservice jobbar 19 idrottsplatsarbetare som möter medborgarna i vardagen och arbetar med att vara värd, välkomna och förbereda inför medborgarnas besök på våra idrottsanläggningar. Vi söker dig som är öppen, orädd och energisk och som tillsammans med dina medarbetare ska arbeta med att nå målen med att erbjuda bra mötesplatser och främja förbättrad folkhälsa.

Din roll innebär att leda och utveckla enheten strategiskt och operativt samt ha personal-, budget- och verksamhetansvar. I tjänsten ingår även att skriva tjänsteskrivelser, svara på medborgarförslag och andra underlag. Du kommer ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp bestående av fyra personer samt även i Kultur- och fritidsförvaltningens chefsforum. En viktig del av arbetet är samverkan med andra förvaltningar, föreningslivet och aktörer i kommunen. Du är även Botkyrka kommuns representant i några kommunövergripande samarbeten och regionala nätverk.

Fritidsservice och dess uppdrag står idag inför ett antal förändringar. Några av dessa är önskemål om att öka nyttjandegraden genom att öppna upp anläggningar för bredare målgrupper, befolkningsökning innebär att vi bygger nya anläggningar, nya förväntningar på rollen idrottsplatsarbetare samt ökad efterfrågan från föreningslivet om att arrangera evenemang. Dessa förändringar visar på ett behov av utveckling utifrån hur enheten Fritidsservice jobbar idag. Ditt uppdrag blir att leda denna utveckling, se möjligheter och genomföra de förändringar som behövs.

KVALIFIKATIONER
Det är positivt om du har akademisk utbildning men inte ett krav. Du har ett personligt engagemang för uppdraget och förhållningssättet ska utmärkas av ett långsiktigt, strategiskt och analytisk tänkande. Vi ser gärna att du är nyfiken på hur andra liknande eller helt andra verksamheter jobbar och för in tankar och idéer i din verksamhet. Du ser värdet av att vara kvalitetsmedveten. Du har medborgarens fokus och låter det vara vägledande i beslut på alla nivåer. Du är lyhörd, skapar delaktighet och formulerar dig väl i tal och skrift. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av att vara chef och i den rollen drivit förändringsarbete. Du har även arbetat med budgetuppföljning och att ta fram verksamhetsplaner.

Vi välkomnar sökande med olika yrkesbakgrund. Din tidigare chefserfarenhet kan exempelvis vara från ideell sektor, friskvårdsektorn, serviceyrken eller bygg- och fastighetsektorn.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla Botkyrka. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla sökanden.

Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Idrott och Anläggning

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.