Fritidsledare med samordnande ansvar för funktionsnedsattas fritid

Klippans kommun ligger i det attraktiva och expansiva nordvästra Skåne. Kommunen har under en följd år haft en jämn befolkningstillväxt och har ca 17 000 invånare. Under de kommande åren förväntas en mer expansiv tillväxt. Hela kommunen präglas av den otroligt vackra naturen. Klippans kommun är en del av Familjen Helsingborg ett samarbete mellan 11 kommuner i Nordvästra Skåne.
Att jobba i Klippans kommun ska vara utvecklande och förmånligt. Därför har vi Förmånsklippan som är en förmånsportal riktad till anställda i Klippans kommun.
Vår värdegrund är Professionalitet, Engagemang & Öppenhet.
Klippans kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Kultur- och fritidsförvaltningen är inne i ett expansivt skede. Stort fokus ligger på satsningar på ungas fritid.
Ung fritid är en nyinrättad enhet inom kultur- och fritidsförvaltningen där vi startat processen med att bygga upp en helt ny öppen ungdomsverksamhet från grunden för att möta ungas behov av en meningsfull fritid.
Förvaltningen samordnar kommunens insatser för en rik fritid för personer med funktionsvariationer.

75 % är en tillsvidaretjänst medan 25% är tidsbegränsat till 20171231, med goda möjligheter till förlängning. Schemalagt dagtid, kvällstid och viss helgtjänstgöring.

ARBETSUPPGIFTER
Särskilt uppdrag för denna tjänst:
Du har ett samordnade ansvar för att utveckla verksamhet för personer med olika funktionsvariationer samt verka för att integrera målgruppen i ordinarie verksamhet och i föreningslivet. Arbeta nära föreningslivet för att utveckla förutsättningar för alla att delta. Utveckla specifik verksamhet utifrån målgruppens behov tillsammans med andra aktörer och med brukarmedverkan. Tillsammans med föreningen FUB driva och utveckla öppen verksamhet för målgruppen en kväll i veckan. Arbeta strategiskt och långsiktigt för en ökad mångfald av verksamhet.
Ordinarie uppdrag:
I Klippan är vi övertygade om att den öppna ungdomsverksamheten har en viktig funktion, som arena, som mötesplats, som en icke formell lärmetod men inte minst som ett verktyg för unga människors växande och välmående. Den öppna verksamheten kommer att vara grundpelare för vårt arbete men den kommer att ske på många olika arenor som de mötesplatser vi skall bygga upp, i skolorna och andra naturliga mötesplatser för unga. Verksamheten skall bygga på allas lika värde, delaktighet, trygghet och jämlikhet genom ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn och ett salutogent synsätt.
Tillsammans med dina kollegor, ungdomar och olika samarbetspartners bygga upp en öppen ungdomsverksamhet i Klippans kommun. Kommunen består av tre centralorter som har olika behov som vi skall finna former för att täcka.
Vi kommer att utgå från den öppna verksamhetetens pedagogik men verksamheten kommer också att kretsa kring ungas inflytande i kommunen, ung kultur, entreprenörskap och egenmakt. Vi utgår från ett salutogent och främjande perspektiv och har ett normkritiskt och genusmedvetet synsätt i det dagliga arbetet.
En viktig del i verksamheten kommer att vara som en resurs för andra som möter unga i sina verksamheter såsom föreningsliv, skola och socialtjänst. Klippans kommun arbetar för ett gemensamt arbetssätt där organisation är underordnat målet. Ett led i detta arbete är att från 2017 har kommunen ett antal gemensamma mål som alla nämnder strävar mot.
Som stöd i uppbyggnadsarbetet kommer ni arbeta nära förenings-, kultur- och folkhälsoutvecklare. Ett led i vårt uppbyggnadsarbete är också gott om tid för reflektion och utveckling samt att tjänsterna fokuserar på tonårsverksamhet utan splittrande sidouppdrag.

KVALIFIKATIONER
Relevant utbildning såsom fritidsledarutbildning, socialpedagog, ungdomskultur, eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Utbildning om olika funktionsnedsättningar och LSS.
Dokumenterad erfarenhet av ungdomsarbete
Ett normkritiskt och genusmedvetet synsätt som du kan tillämpa i arbetet med unga människor.
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.
Erfarenhet av arbete med öppen ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.
Social och utåtriktad och lätt att knyta kontakter och skapa goda samarbeten med andra. Bekväm med att leda och tala inför små och stora grupper. Prestigelös och vilja till självreflektion.
Kunskap och förståelse om inflytande- och demokratiarbete. Erfarenhet av ung kulturverksamhet och ungas egen organisering. Körkort för personbil och gärna tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Som rekryteringsverktyg använder vi Visma Recruit för att hantera ansökningar samt kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. För att underlätta vår bedömning av ansökningar bör du därför använda Visma Recruit elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar, det är därför av största vikt att Du är noggrann när du fyller i Din ansökan. Du söker jobbet genom länken i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningar

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.