Futuraskolan Hertig Karl - vik idrottslärare 1-9

Futuraskolan är en friskola som driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Idag finns 9 förskolor och 7 grundskolor, ca 400 medarbetare och drygt 2 800 barn och elever inom Futuraskolan.

Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mind set och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se

I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Vi söker en vikarierande idrottslärare årskurs 1-9 (mentorskap ingår i tjänsten) till Futuraskolan Hertig Karl i Rotebro, Sollentuna. Tjänsten är heltids (100% ) ferietjänst, vikarieanställning pga. av föräldraledighet med start augusti ht 2016.
OBS! Förutsättning för anställningen är giltigt utdrag ur polisens brottsregister

Futuraskolan Hertig Karl är den lilla grundskolan med ett globalt perspektiv. Vår värdegrund utmärks av att vi är progressiva, har energi och visar respekt. Progressiva i det att vi ligger i framkant då det gäller forskning och utveckling inom skolan. Energi står för att vi tar initiativ och är kreativa. Vi är engagerade och ser en utmaning i varje problem. Respekt i det att vi är tydliga mot varandra med med vad som är rätt och fel beteende och att vår verksamhet genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt med respekt för den enskilda individen.

På skolan finns en klass i varje årskurs från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har i dagsläget förtroendet att ta hand om 218 elever som tillbringar sina dagar hos oss. Skolan ligger i Rotebro centrum, Sollentuna och det är lätt att nå skolan genom goda kommunikationer med buss eller pendeltåg.
Varmt välkommen till Futuraskolan Hertig Karl!

Välkommen med din ansökan!

Futuraskolan Hertig Karl

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.