GF Nikegymnasterna söker ledare inför höstterminen 2017

Som ledare ansvarar du för att planera och leda träningen, dokumentera närvaro, samt kommunicera information till föräldrar och barn. Hjälpledare bistår ledaren i dennes uppgifter.

Ledarrollen innebär att man har ett ansvar mot föreningens, föräldrarnas och gymnasternas förväntningar och krav när man planerar och genomför en träning för att föreningen och gymnasterna ska kunna utvecklas. Alla föreningens huvudledare ska helst ha fyllt 18 men minst 16 år och genomgått basutbildning enligt Svenska Gymnastikförbundets normer. Hjälpledare kan man bli från det att man fyllt 13 år.

Vi söker dig som:
· Vill arbeta med barn och utveckla deras motoriska färdigheter
· Är engagerad, ansvarstagande och positiv som person
· Är bra på att bedriva ett aktivt ledarskap och vågar ta ledarrollen
· Kan situationsanpassa dig på ett bra sätt vad det gäller språk och träning efter ålder, personlighet och kunskapsnivå på gymnasterna
· Har erfarenhet inom gymnastik eller som ledare i andra idrotter, alternativt motsvarande erfarenhet som du tror gör dig lämplig som ledare i vår förening.

Det är främst ledare till barngrupper vi söker, men har du kunskaper inom Parkour, Artistisk gymnastik eller Truppgymnastik så ser vi till att du får de utbildningar som behövs för att kunna leda dessa grupper.

Nikegymnasterna är Linköpings största gymnastikförening för barn-, ungdoms- och tävlingsgymnastik. Föreningen har drygt 1200 medlemmar varav ca 250 är licensierade tävlingsgymnaster.

Nikegymnasterna, Gymnastikfören

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.