Handledare för organiserad sysselsättning till förvarsavdelningarna i Flen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vi söker handledare för organiserad sysselsättning till våra två nya förvarsavdelningar som öppnar under hösten. Vi erbjuder en miljö som präglas av mötet med människor, varierande arbetsuppgifter och en god teamanda.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera och genomföra sysselsättning, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus. Syftet är att skapa en meningsfull väntan samt motverka de negativa effekter som ett frihetsberövade innebär. Sysselsättningen genomför du tillsammans med de kolleger som arbetar i avdelningen. Du ska kunna fånga upp och ta tillvara de intressen och förmågor som de förvarstagna har och kunna driva på och entusiasmera till aktiviteter samt dokumentera och följa upp de aktiviteter som gjorts. Vidare ansvarar du för förråd, material och beställningar som rör sysselsättning. Du deltar aktivt i säkerhetsarbetet vid förvarsenheten och kan komma att genomföra bevakning på utegårdarna, visitationer och inräkning i enlighet med gällande regler och rutiner.

Personliga kompetenser
Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterande frågor. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du tar ansvar för dina uppgifter.

Krav


Gymnasieutbildning


Erfarenhet av arbete i regel- och rutinstyrd verksamhet med människor i fokus


God kommunikativ förmåga och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska


Goda kunskaper i engelska 

Meriter

• Någon form av utbildning inom det pedagogiska området, inom hälsa/idrott eller inom annat område som bedöms likvärdigt
• Tidigare arbete där det finns tydliga krav på att följa säkerhetsrutiner
• Tidigare arbetat som aktivitetsledare eller har haft annat arbete som bedöms likvärdigt
• Erfarenhet av arbete med människor i låsta miljöer där den egna förmågan att lösa och hantera konflikter sätts på prov
• Erfarenhet av arbete med krav på professionellt bemötande av personer i utsatta situationer
• Övriga språkkunskaper

Övriga krav
B-körkort

 
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Arbetstider: Kontorstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Flen
Tillträde: september 2017.

Vill du veta mer
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att mejla oss på rekrytering@migrationsverket.se Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvariga längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 6 juni 2017. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

OBS! När du registrerar din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover.

OM OSS: Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Migrationsverket

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.