Idrottskonsulent Integrationstjänst till Upplands Idrottsförbund

Vid Riksidrottsmötet 2015 beslutade svensk idrott om en ny verksamhetsidé och idrottsrörelsen är nu mitt uppe i en stor förändringsresa för att nå strategi 2025. Med anledning av detta samt i vårt intensifierade arbete med etablering och inkludering söker vi fyra projektkoordinatorer för att utveckla arbetet på distriktsnivå. Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets förlängda arm i Uppland. Vi arbetar lokalt med stöd, utbildning och utveckling för våra idrottsföreningar i distriktet.
Svensk idrott har under en period fått resurser att arbeta för att stödja integration och etablering av nya och befintliga medlemmar i svensk idrott. Detta arbete görs i samverkan med alla specialidrottsförbund som utifrån sina möjligheter och behov tagit fram olika planer och program. I Uppland vet vi att det finns behov av utbildning och stöd inom detta område hos våra idrottsföreningar. Vi söker nu 4 personer på 50% som brinner för dessa frågor.

Ditt praktiska arbete blir att på främst kvällar och helger utbilda i föreningskunskap, svensk idrotts värdegrund och barnperspektivet i föreningslivet. Du kommer att arbeta med stöd och utveckling av befintliga och nya idrottsföreningar i de områden där behoven är som störst.
Du kommer även att sätta dig in i våra specialidrottsförbunds mål och visioner i området etablering för att integrera denna verksamhet i idrottsföreningar. Arbetet sker i nära samarbete med idrottskonsulenten som samordnar integration och etablering.

Arbetsuppgifter
- Aktivt bearbeta kommuner, föreningar och andra organisationer i syfte att skapa bra förutsättningar för strategi svensk idrott 2025.
- Vara Upplands Idrottsförbunds representant i ett givet område och arbeta med specialidrottsförbundens planer.
- Arbeta för att nya och befintliga idrottsföreningar i distriktet följer svensk idrotts värdegrund Idrotten vill.
- Fungera som stöd, support och bollplank till våra idrottsföreningar.
- Stärka Upplandsidrottens roll i samhället genom samverkan med föreningsliv och andra aktörer.
- Arrangera processer, presentationer och utbildningar för idrottsföreningar och förbund.
- Anordna/samordna möten för idrottsföreningar och andra aktörer.
- Representera Upplandsidrotten på mässor, utställningar, nätverksträffar och andra sammanhang.
- Ingå i ett team av idrottskonsulenter med olika uppdrag.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
- Utbildning och erfarenhet av projektledning.
- Kunskap inom svensk idrott och föreningsarbete.
- Kunskap inom föreningslära, gärna genom erfarenhet av föreningslivet.
- Erfarenhet av kommunala organisationer.
- Erfarenhet av arbete med särskilt utsatta.
- Erfarenhet av styrelsearbete.
- Arbetat med barnkonventionen.
- Goda kunskaper om ekonomisk rapportering och redovisning.
- Stort nätverk och god lokalkännedom i någon/några av de orter som tjänsterna avser till (Älvkarleby/Skutskär, centrala Uppsala, Gottsunda/Valsätra samt Stenhagen/Vänge/Järlåsa).
- Körkort eller möjlighet till transport vid behov.
- Självgående och tar ansvar för sin uppgift.
- Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer.
- Organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt.
- Sätter upp och håller tidsramar.
- Har god erfarenhet av föreningsarbete.

Meriterande
- Erfarenhet av arbete i offentliga sektorn och insyn i dess organisation.
- Aktiv i förening.
- Arbetat med särskilt utsatta.

IT-kunskaper
God förmåga att hantera IdrottOnline, Excel, OneNote eller goda kunskaper i liknande system och förutsättningar att lära sig IdrottOnline, OneNote och Excel. Lätt att lära sig digitala former samt vara van med sociala medier.

Språkkunskaper
Svenska och engelska i tal och skrift.
Klart meriterande att kunna språk inom de övriga språkgrupper som finns i Sverige.

Upplands Idrottsförbund

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.