Idrottskonsulent med ansvar för ledarkontakter, utbildning och arrangemang

Som idrottskonsulent arbetar du med att planera, kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet i samråd med föreningens kanslichef. Du ansvarar för den dagliga kontakten med föreningens drygt 50 instruktörer och planerar utbildningar så att alla instruktörer kontinuerligt fortbildas. Du gör även kontinuerliga besök i verksamheten för att tillse att all träning bedrivs i linje med föreningens riktlinjer.

I samråd med kanslichef och ansvariga instruktörer kommer du sätta upp utbildningsplaner för varje träningsgrupp, och du ansvarar för att dessa ligger i linje med moderna forskningsrön kring idrott och träningslära. Du kommer även ansvara för föreningens arrangemang, exempelvis seriespel i fotboll och turneringar i andra boll- och racketsporter. Tjänsten innehåller även en del administration av LOK-stöd och bidrag samt en del kommunikation via mejl, hemsida och sociala medier.

Stockholms Studenters IF bedriver nästan all verksamhet under vardagkvällar, vilket innebär att du kommer att behöva jobba 1-2 vardagkvällar varje vecka för att kunna göra besök i verksamheten. Kansliet är beläget i Frescatihallen där även hälften av föreningens verksamhet bedrivs, andra hälften av verksamheten bedrivs på GIH - förutom simning och simhopp som äger rum i Eriksdalsbadet och Kronobergsbadet.

För att passa för denna tjänst behöver du ha någon form av idrottspedagogisk utbildning och kunskaper/erfarenheter/kontaktnät inom många olika idrotter. Vi ser gärna att du har provat på så många som möjligt av de idrotter vi erbjuder. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledaruppdrag i föreningsliv och/eller arbetsliv.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du har kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska. Du bör ha hög social kompetens och du brinner för att arbeta inom idrotten. Du har även en god administrativ förmåga och gillar att arbeta målinriktat.

Stockholms Studenters Idrottsförening grundades 1937 och har sedan dess haft studentidrott i fokus. Verksamheten är inriktad på motion för vuxna med över 110 nivåindelade träningsgrupper inom 20 olika idrotter. Vi har nästan 2000 medlemmar, merparten är studenter men vi är även öppna för ickestudenter. Vår verksamhet har växt med 150 procent de senaste åren och därför utökar vi nu vårt kansli med en idrottskonsulent på heltid.

Stockholms Studenters Idrottsförening

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.