Idrottslärare

I Dorotea kan Du förena det småskaliga med det storslagna!

Det småskaliga hittar du i Dorotea kommun med ca 2 800 invånare varav ca 1 500 bor i tätorten Dorotea med närhet till allt. Det storslagna representeras av vår till ytan stora kommun. Vår natur och närhet till fjällvärlden med alla dess upplevelser och ett rikt friluftsliv med goda möjligheter för jakt, fiske, svamp- och bärplockning mm. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare, kvinnor som män. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.

Dorotea kommun söker idrottslärare till Strandenskolan i Dorotea. Tjänsten är tillsvidare på 50% från 2017-08-21. Undervisningen kommer att bedrivas i årskurs 1-3. Till hösten kommer lågstadiet att bestå av två klasser i varje årskurs och det kommer att finnas en specialpedagog knutet till arbetslaget. Beroende av behörigheter hos den sökande så kan tjänsten möjligtvis gå att kombinera med andra uppdrag inom skola/fritidshem. För mer information om skolan och arbetet kontakta rektor.

Kvalifikationer
Legitimerad idrottslärare för de tidiga åldrarna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och flexibilitet. Har du samisk bakgrund eller kunskaper i samiskt språk och kultur kommer tjänsten att kombineras med undervisning i samiska.
Enligt skollagen (2010:800) skall den som anställs inom verksamheten visa utdrag ur polisens belastningsregister före anställning.

Då arbetsplatsen till övervägande del har kvinnliga medarbetare, ser vi gärna manliga sökanden.

Dorotea kommun tillämpar tobaksfri arbetstid.
Dorotea kommun erbjuder 1 timme friskvård per vecka, på betald arbetstid.

Anställningens omfattning
Tjänsten är 50% tillsvidare från terminstart.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 170426.
Kommunen tar endast emot ansökningar via www.hrsupporten.se/dorotea.php

Dorotea kommun

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.