Idrottslärare 60% till Parkskolan och Vireda, (ev. i komb. med 40% fritids.

Välkommen till Smålands bästa skolkommun!
Inom Barn-och Utbildningsavdelningen erbjuder vi dig som medarbetare en arbetsplats där utveckling och initiativtagande sätts i centrum. Vi arbetar hårt för att öka delaktigheten och engagemanget hos våra medarbetare genom att skapa forum för diskussion och kunskapsutbyte. Arbetet med så kallade lärgrupper syftar till att ta avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet för att nå och sprida medarbetarnas egna tankar och idéer.
Som idrottslärare på Parkskolan och Viredaskolan F-5 är du en efterlängtad resurs i alla elevers fysiska och mentala utveckling, inte minst i samarbetet i lagsport, men också i de egna möjligheterna att nå framgång utifrån individuella förutsättningar.

ARBETSUPPGIFTER
Som idrottslärare, är målet för ditt arbete att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar.

Du planerar och genomför undervisning och är mån om att se varje elev, för att kunna stärka elevens tilltro till sin egen förmåga. På så sätt är du som lärare ett stöd för personlig utveckling och har en central roll i att förbereda individen för ett liv i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Som lärare dokumenterar och följer du regelbundet upp ditt arbete och anpassar detta efter aktuella styrdokument. Du har nära samverkan med interna och externa aktörer och är en god ambassadör i uppgiften att marknadsföra skolan.

KVALIFIKATIONER
Du har en idrottslärarexamen, eller likvärdig eftergymnasial utbildning.

Som person har du en god självinsikt och anpassar dig naturligt efter ändrade omständigheter. Du har en förmåga att strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, både självständigt och tillsammans med andra. Vi ser även att du kan leda och motivera andra på ett pedagogiskt sätt för att nå uppsatta mål och främja utvecklingen hos den enskilda individen. Interaktion och kommunikation faller sig naturligt för dig och du har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv med bibehållen professionalitet. Tidigare erfarenhet inom läraryrket är meriterande, men inget krav.

ÖVRIGT
För att få en effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg " offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.