Idrottslärare till Engelska Skolan Norr

Engelska Skolan Norr söker en lärare i idrott och hälsa på 55%

Vi erbjuder dig möjligheten att få en betydelsefull roll i en av Stockholms äldsta fristående F-9 skolor med drygt 520 elever belägen vid Roslagstull. Skolan präglas av tydliga värderingar och engagemang för människors olikheter och utveckling.

Engelska Skolan Norr är en interkulturell skola med tvåspråkig profil som startade i augusti 1993. Elevernas och lärarnas mångkulturella bakgrund skapar en miljö som bidrar till förståelse och respekt för kulturella skillnader; unity in diversity.

Arbetsuppgifter:

Du ska stödja barns utveckling och erbjuda stimulerande, lärorik och utvecklande undervisning för elever på låg- och mellanstadiet. Du ska hjälpa barn med socialt samspel och stärka deras självkänsla samt vara en bra och trygg vuxenförebild.

I rollen som lärare inom grundskolan är din uppgift att utifrån varje elev skapa de förutsättningar som behövs för att nå uppsatta kunskaps- och individuella mål.

Utveckla elevernas kunskaper och färdigheter med läroplanen och kursplanerna som grund genom tydliga kriterier, mål och feedback.

Kvalifikationer
Vi vill att Du:

Är utbildad idrottslärare med behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet

Är en engagerad lärare

Har intresse för samarbete med lärare och andra personalkategorier, samtidigt som du kan arbeta självständigt

Har intresse, erfarenhet och kunskap om interkulturell skolverksamhet.

Ser vikten av att bygga goda relationer med elever och föräldrar.

Du har ett engagemang och driv utöver det vanliga. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för dina elever. Du engagerar dig i eleverna och i deras mål genom ett coachande förhållningssätt. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du är strukturerad, lojal, lyhörd och har hög ansvarskänsla. Goda kunskaper i engelska är en fördel men är inte ett måste.

Övrigt
I enlighet med lagen om legitimationskrav (SFS 2014:458) kan inte lärare utan legitimation erhålla tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation erbjuds därför tidsbegränsad anställning intill dess att legitimation erhållits.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Med hänsyn till Lag SFS 2000:873 måste de som erbjuds tjänst inom skola uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Din ansökan
Tjänsten är ett föräldravikariat på 55 % med start i januari 2016 (kan ev bli förlängt).

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och din CV till carina.bertsdotter@esn.se. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. 

Önskar du veta mer om tjänsten vänligen kontakta:
Bitr.rektor Carina Bertsdotter 0708 17 63 06

Varmt välkommen med din ansökan!

Engelska skolan Norr

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.