Idrottslärare till Lina grundskola

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad idrottslärare till år 4-9.  Vi ser gärna att kan och vill undervisa i ytterligare ett ämne. Du kommer att ingå i arbetslag år 7-9.Arbetet innebär att ta ansvar för elevernas kunskapsutveckling, mentorskap ochföräldrakontakter liksom att delta i det skolutvecklingsarbete som genomförs påskolan med bl a ämnesövergripande arbete. Tillsammans arbetar vi för attutveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar förvåra elever att nå sina högt uppsatta mål.
 

Vi erbjuder dig 
Lina grundskola har närhet till Naturskolan och grönområden runt skolan. På skolan har vi ett gott arbetsklimat och ett gott samarbete där vi hjälper och stödjer varandra. Du har också som förmån 2.000:- i friskvårdsbidrag och du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad.  
 
Utöver kommunens generella medarbetarförmåner får du som lärare ta del av den nya satsningen på lärare i Södertälje kommun.     
 
I satsningen ingår bland annat:    
- Avsatt tid till ämnesbaserad kompetensutveckling för samtliga grundskollärare    
- Möjlighet att söka stipendier    
- Möjlighet att söka lokalt forsknings- och utvecklingsbidrag    
 
Kvalifikationer

Pedagogiskhögskoleutbildning samt lärarlegitimation. Du är väl förtrogen med LGR11 ochhar god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.  
 
Du ärflexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationeroch samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteamsamt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och iklassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet,förtroende och respekt. 
 

 

Beskrivning av verksamheten 
Lina grundskola - en läsande lärande skola. På Lina grundskola vet vi att en god läsförmåga är avgörande för elevens möjlighet att utveckla sina kunskaper. Därför arbetar vi språkutvecklande i alla skolans ämnen. Genom att vi har särskilt fokus på läsning stärker vi våra elevers lärande. Skolan värnar mycket om vårt skolbibliotek, där vi har en heltidsanställd bibliotekspedagog. En god läsförmåga ger läslust. Läslust ger kunskaper. Kunskaper ger möjligheter. Så förbereder vi våra elever för framtiden.  
Flexibilitet, samarbete och tydligt elevfokus är kännetecknande för Lina grundskola som är en F-9 skola med fem arbetslag belägen i ett naturskönt område i Södertälje med närhet till skog och natur. 
 
På skolan driver våraförstelärare ett utvecklingsarbete där du har möjlighet att utvecklas sompedagog.

Södertälje kommun

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.