Idrottslärare till Uppsala Enskilda Skola

Vi söker dig som är legitimerad idrottslärare, och som önskar arbeta på en fristående skola med ett stort engagemang för våra elever och för att utveckla vår verksamhet. Till hösten kommer vi att ha drygt 230 elever i årskurserna förskoleklass till åk 5.
Du kommer att vara ansvarig idrottslärare, men kommer bistås av en assistent där samarbete är en nödvändighet. Tjänsten innefattar planering och genomförande av undervisning, bedömning och omdöme av elevers kunskapsnivå, ett visst deltagande i utvecklingssamtal och annan föräldrakontakt. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i arbetslagsarbete samt APT .

Vi söker dig som
- är utbildad och legitimerad idrottslärare, gärna med erfarenhet
- har en mycket god ledarskapsförmåga, samt en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap
- är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt
- är lugn och samlad och har förmågan att fokusera på rätt saker
- är kreativ, flexibel och har en god samarbetsförmåga

Uppsala Enskilda Skola ingår i Stiftelsen Liten Lär som en av två enheter. Vi är en fristående grundskola F-5 med ca 230 elever (ht-17). Vi är organiserade i två klasser per årskurs i förskoleklass till och med åk 3. Vi har ett fritidshem som arbetar för en attraktiv och stimulerande fritidsverksamhet för våra elever.
Personalen är indelade i två arbetslag; lärare och fritidsassistenter/övrig personal. Dock sker ett aktivt samarbete mellan arbetslagen som genererar i t ex gemensamma tema-arbeten. Det finns ett stort engagemang hos personalen att alltid se till att våra elever mår bra, får rätt anpassningar eller utmaningar och på annat sätt stimuleras i sitt lärande. Vi arbetar också aktivt med vårt eget lärande för att hela tiden utveckla vår verksamhet till att bli ännu bättre för våra elever.

Uppsala Enskilda Skola

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.