IT-intresserad idrottskonsulent till SISU Idrottsutbildarna i Umeå

Är du intresserad av idrott och utveckling? Då är detta något för dig. Som idrottskonsulent arbetar du med föreningsutveckling och med att marknadsföra, planera och initiera utbildningsverksamhet tillsammans med Västerbottens idrottsföreningar. Du har daglig kontakt med länets föreningar och din arbetsmiljö växlar mellan klubbstugan, utbildningslokalen, idrottsplatsen och kontoret. Du verkar för att idrotten ska leva upp till vår gemensamma värdegrund – ”Idrotten vill” och samverkar med Västerbottens Idrottsförbund i arbetet med att leda, stödja och företräda idrotten.

Hos SISU Idrottsutbildarna ingår du i ett konsulentteam där självständigt arbete kompletteras med gemensamma aktiviteter och möten i teamet. Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet hos idrottsföreningar vilket periodvis innebär att kvälls- och helgarbete är relativt omfattande.

Dina uppgifter:
- att arbeta med idrottens föreningar och förbund inom vårt distrikt med utvecklings- och utbildningsfrågor
- att vara projekt- och processledare
- att genomföra olika former av utbildningsinsatser
- att informera om och stimulera föreningarna till att använda våra metoder för att nå en hållbar utveckling inom sin verksamhet
- att arbeta med digitala utbildningsmiljöer
- att utveckla vår interna IT- miljö

Dina egenskaper:
- du har kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig i tal och skrift
- du har hög social kompetens
- du kan arbeta självständigt, är drivande och har god administrativ förmåga

Vi värdesätter särskilt följande för dig som söker tjänsten:
- genomförd utbildning med inriktning mot idrott, fritid, pedagogik på rörelseanknuten folkhögskola eller högskola/universitet
- erfarenhet av ideellt arbete som ledare i idrottsförening
- stort intresse för att arbeta med lärande processer
- kunskap om idrottsrörelsen i allmänhet och idrottslivet i Västerbotten i synnerhet
- engagemang för IT-frågor och digital utveckling

SISU Idrottsutbildarna Västerbotten är regional distriktsorganisation till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. SISU är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling och utbildning. Vår huvuduppgift är att utbilda och utveckla idrotten i Västerbotten. På våra kontor i Skellefteå och Umeå arbetar cirka 25 medarbetare.

Västerbottens Idrottsförbund

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.