Klubbchef med huvudtränaransvar

Strängnäs Simklubb söker Klubbchef med huvudtränaransvar

Strängnäs Simklubb har ca 700 medlemmar och intresset för simidrott i olika former fortsätter att öka. Föreningen erbjuder allt från plask och lek och simskola till teknikgrupper och tävlingsgrupper på olika nivåer. På senare år har även intresset för vuxencrawl stadigt ökat. Simklubbens verksamhet består av både bredd och spets med stora framgångar både på Sum-Sim och JSM. Klubben har en god ekonomi, engagerade tränare och föräldrar, samt entusiastiska simmare som vill utvecklas och känna glädje i sin sport. Verksamheten bedrivs i en 25-metersbassäng inomhus och vi har byggt en gruppstruktur baserad på Simlinjen. Vår verksamhetsidé lyder: "Strängnäs Simklubb vill sprida simning som en del av livet. Med kvalitetsdriven simträning i en inspirerande, motiverande och engagerande miljö, ska Strängnäs Simklubb verka för god kamratskap, glädjefylld gemenskap och simidrottens utveckling. Föreningen skall erbjuda bredd och spets i alla åldrar.

Arbetsuppgifter: .
Bedriva och ansvara för all siminlärning och simträning i klubbens verksamhet.
Planera tränings-, tävlings- och lägerverksamheten för dessa grupper.
Schemalägga alla grupper och säkerställa resurser.
Ha personalansvaret för samtliga tränare och ledare.
Utveckla och leda tränarna i deras dagliga arbete.
Agera coach och lagledare både på träning och tävling.
Hjälpa till vid interna tävlingsarrangemang.
Vara delaktig i att utveckla föreningen i samarbete med styrelse och övriga tränare mot gemensamt uppsatta mål och därigenom bidra till att vi förblir en attraktiv förening.
Löpande rapportera till styrelsen .
Ansvara för all administration som hör till ett föreningskansli.
Vara klubbens ansikte utåt och kontaktpersonen mot medlemmar. Säkerställa kommunikationen mellan simmare, tränare, föräldrar, styrelse och övriga engagerade.

Kvalifikationer:
Du tycker om att arbeta med barn och ungdomar.
Du arbetar för god gemenskap och har samtidigt förmågan att se varje individ.
Du känner ett stort engagemang i verksamheten och förstår betydelsen av glädje, inspiration, motivation och uppmuntran som en viktig förutsättning för gruppens och individens utveckling.
Du drivs av ett intresse att bygga team genom delaktighet och samarbete samt att vidareutveckla verksamheten på lång sikt. . Du är välstrukturerad, självständig och har god planeringsförmåga.
Du har kunskap om barns och ungdomars fysiska och mentala utveckling.
Du har ett coachande ledarskap med en tydlig pedagogik. . Du inser värdet av att vara en god förebild och klubbens sammanhållande länk.
Du har förmågan att konstruktivt kommunicera med simmare, tränare och föräldrar.
Du bör vara Licensierad junior- och seniortränare med minst fem års erfarenhet som simtränare.
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom idrott eller liknande.
Du brinner för simning och vill utveckla dig själv och andra.

Ansökan endast via mail. Rekryteringsprocessen startar omgående och urvalet kommer att ske löpande. I samband med anställningsintervju kommer vi begära att få se ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se.

Strängnäs Simklubb

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.