Lärare i idrott och hälsa till Hölöskolan

Är du redo för Södertälje?
Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner? Kom till Södertälje! Det är här det händer!

Här utvecklar vi de kommunala förskolorna och skolorna utifrån tydliga verksamhetsidéer. Här prövar vi en tvålärarmodell där lärarna arbetar i par i klassrummet. Vi har pedagogistor och utvecklingslärare som stöttar och coachar våra medarbetare ute på förskolorna och skolorna. Och här har vi en gemensam modell för det kollegiala lärandet där fokus ligger på att lära av varandra och utveckla ämnesundervisningen.

Att utveckla och förbättra förskolan och skolan måste göras systematiskt av skickliga ledare och lärare. Dessutom på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Vår utveckling bygger på det forskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete i förskola och skola. Dessutom har vi valt att prioritera några särskilda områden, till exempel pedagogiskt ledarskap, mål och resultatstyrning samt kvalitet i undervisningen. Egentligen handlar allt vårt arbete om att skapa förutsättningar för dig att göra ett bra jobb.

Peter Fredriksson
Utbildningsdirektör

Hölöskolan är belägen strax efter avfarten till Hölö som ligger ca 25 km söder om Södertälje. Hölö tillhör Södertälje och kommundelen Hölö-Mörkö. Det bor ca 3500 invånare i kommundelen som utgörs av Hölö tätort samt öarna Mörkö och Oaxen.

Hölöskolan är en F-9 skola med ca 440 elever. Eftersom ca 40% av eleverna åker skolbuss har skolan samma start och sluttid för eleverna. Vi använder oss av Lärplattformen (PingPong) som digitalt kommunikations och dokumentationsverktyg. Vi arbetar efter Olweusprogrammet som är ett arbetssätt för att reducera mobbning och kränkande behandling. Sedan ett antal år har vi elevledda utvecklingssamtal från förskolklass till och med åk 9. Läsåret 15/16 har Hölöskolan ingått i Läslyftet i samarbete med Skolverket.

Hölöskolan är en skola som präglas av hög trivsel, studiero och trygghet där vi målmedvetet utifrån verksamhetsiden aktivt elevinflytande. Detta kännetecknas av hög delaktighet bland eleverna i deras skoldag. En skoldag som präglas av arbetssätt där ämnena sätts i ett tydligt sammanhang. Eleverna på Hölöskolan är medvetna om sin kunskapsutveckling och gör naturliga, välförankrade och medvetna val i sitt skolarbete. Eleverna på Hölöskolan är delaktiga i hela sin skoldag där elevrådet har en naturlig del i skolans vardag.

Du kommer att ingå i ett arbetslag på ca 10 lärare som träffas kontinuerligt en gång i veckan för samarbete och elevvård.

ARBETSUPPGIFTER
Hölöskolan söker lärare i idrott och hälsa inför kommande läsår.

Du kommer att undervisa i ämnet tillsammans med en kollega runt en årskurs. Skolan har mycket fina faciliteter med två idrottshallar, fotbollsplaner med både gräs och grus, ishockeyrink och ett mycket fint skogsområden med både elljusspår och orienteringsbanor. Klasserna är relativt små och består av 15-23 elever beroende på årskurs. Arbetet är på heltid och under undervisningstiden är förlagd mellan 8.00-14.00/14.45. Sedan följer konferenstid för möjlighet till samarbete och samverkan med kollegor.

KVALIFIKATIONER
Du är behörig lärare i idrott- och hälsa.

ÖVRIGT
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Södertälje kommun, Hölöskolan

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.