Ledare/instruktör för cykling i grupp

Stockholms Studenters Idrottsförening grundades 1937 och har sedan dess haft studentidrott i fokus. Vi har idag 1 300 medlemmar inom 16 olika idrotter. Merparten av medlemmarna är studenter men föreningen är öppen för alla idrottsintresserade över 16 år, oavsett om man är student eller inte.

Nu till våren kommer vi att utöka med ännu en idrott i form av cykling i grupp. Tanken är att du i samråd med föreningens kanslichef lägger upp en planering för cyklingen och sedan är ansvarig instruktör och ledare under varje pass. Vi tänker oss att det är 1 eller 2 pass i veckan och att cyklingen sker i Stockholmsområdet. Fokus med träningen är att ha kul tillsammans, utvecklas som cyklist och kunna dra nytta av fördelarna med att cykla tillsammans när det exempelvis kommer till minskat luftmotstånd. Förmodligen kommer flera av deltagarna att vara med i vår cykelgrupp som ett led i förberedelser för längre cykellopp, exempelvis Vätternrundan.

Träningen är tänkt att börja någon gång i mars eller april, och sedan hålla på till mitten på juni. Som ledare får du stor frihet att själva välja dag och tid för träningen. Timarvode utgår för varje träningstillfälle, nivån fastställs i diskussion mellan föreningen och instruktören.

För att passa i rollen behöver du ha egen erfarenhet av cykling och ett stort intresse för cykling. Du bör själ ha deltagit i Vätternrundan eller motsvarande lopp, och du bör ha många tips du kan dela med dig av.

Vi tror att du i första hand vill ta på dig uppdraget för att du tycker att det är kul med idrott och föreningsliv, och att du därmed ser timarvodet som en trevlig bonus. Eftersom vi har många utbytesstudenter i vår verksamhet bör du behärska både svenska och engelska i tal.

För att anmäla ditt intresse kan du mejla oss på jobb@stockholmsstudentersif.se och berätta lite om dig själv, din idrottsbakgrund och varför du vill bli ledare hos oss.

Vi hanterar ansökningar löpande så hör gärna av dig så snart som möjligt.
Har du frågor kring uppdraget kan du kontakta ordförande Joar Horn på 0736-12 66 91.

Stockholms Studenters Idrottsförening

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.