ÖLIF & SISU Idrottsutbildarna söker idrottskonsulenter.

Du kommer utifrån svensk idrotts strategi och idrottsföreningarnas behov arbeta för att utveckla idrotten och stimulera människors lärande.
Vi stärker och stöttar idrotten i länet med folkbildningen som pedagogisk form. Med metoder för analys, förnyelse och utveckling stöttar vi idrotten med organisations och verksamhetsfrågor.
I tjänsten ingår att arbeta nära idrotten i linje med vår vision ”Vi är där när idrotten lär”.
I en utav tjänsterna handlar det om att arbeta med jämställdhetsfrågor inom idrotten specifikt.

Vi vill att du har en god kännedom om föreningsarbete inom idrotten.
Intresse av att arbeta med utbildning och folkbildning/jämställdhetsfrågor.
Utbildning på universitetsnivå ser vi som naturligt.

Idrottens gemensamma värdegrund och idé handlar om:
Glädje och g emenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.
Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna är vårt läns idrotts två stödorganisationer.

Vi arbetar med idrotten i hela Örebro län.
Arbetet utgår från vårt kontor Örebro men resor till länets olika kommuner och föreningar är en del av tjänsten.

Örebro läns Idrottsförbund

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.