Projektledare för Fritid i centrum

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning består av sex verksamhetsavdelningar och två administrativa avdelningar. Inom förvaltningen arbetar cirka 2 400 medarbetare, främst inom förskola och fritid, stöd och service till funktionsnedsatta och äldreomsorg.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning - En stadsdel för alla!

- Vi skapar goda möjligheter för alla att vara delaktiga i vår stadsdel
- Vi arbetar för ett jämställt bemötande
- Vi är en innovativ och lärande organisation
- Vi samverkar med fokus på kvalitetsutveckling och hälsa

Enskede Årsta Vantör är en stadsdel i utveckling för att möta framtidens utmaningar.

Stadsdelen väntas få en betydande befolkningsökning kommande år vilket kräver innovativt nytänk och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter.

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen Kultur, fritid och demokrati arbetar förebyggande och främjande för barn och unga. Inom verksamheten ryms bland annat fritidsgårdar, fältverksamhet, parklekar och öppen förskola. Avdelningen kommer under 2017 och större delen av 2018 att driva ett nytt projekt som kallas Fritid i centrum.

Syftet med projektet är att möjliggöra en meningsfull fritid för ungdomar i områdena Hagsätra, Rågsved och Högdalen att delta i hälsofrämjande och kulturella aktiviteter.

Projektet ska stärka befintlig fritidsverksamhet för ungdomar men även bredda utbudet av nya aktiviteter utifrån ungdomars behov och intressen. Målgruppen för projektet är ungdomar 13-18 år med särskilt fokus på flickor, nyanlända ungdomar och hbtq-ungdomar.  

Arbetsbeskrivning

Du kommer att fungera som projektledare för Fritid i centrum och för att lyckas i din roll är det viktigt att etablera goda samarbeten med andra parter som t.ex. skola, fritidsgård, idrottsförvaltning och föreningsliv. Du arbetar kontaktskapande och möter ungdomar utifrån deras behov och intressen samt väcker deras nyfikenhet på olika aktiviteter. Detta kan t.ex. ske genom att skapa ”pröva på-aktiviteter” i närmiljön för att sedan kunna länka till föreningsliv och andra organiserade sammanhang. Arbetsuppgifterna innefattar såväl individuell coachning som strategisk planering, regelbunden uppföljning samt utvärdering.    

Kvalifikationer

Erfarenheter:

- Relevant eftergymnasial utbildning
- Erfarenhet av att leda projekt: att planera, genomföra och avrapportera såväl skriftligt som muntligt
- Erfarenhet av att arbeta med ungdomar

Personliga egenskaper:

- Social och utåtriktad förmåga. Kan nå fram till och bygga relationer med ungdomar, både med individer och med grupper.
- Välutvecklad samarbetsförmåga. Förmåga att samverka i gemensamt syfte med skola, fritidsgård, stadsdelsförvaltning, föreningsliv och andra aktörer.
- Kreativ och målfokuserad, kan ta egna initiativ för att hitta nya vägar att nå uppsatta mål

Övrigt

Egen erfarenhet av föreningsarbete och ett intresse för hälsofrämjande och kulturella aktiviteter är meriterande.

Projektanställning till och med 31 augusti 2018. Förlängning kan eventuellt bli aktuell under projektets gång.

Stockholms stad arbetar med kompetenbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Kultur, fritid och demokrati

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.