Projektledare till projektet Lobben- utbildning och ledarskap, Örnsköldsvik

Om projektet
Engagemang och deltagande i föreningsliv kan ha mycket positiva effekter på nyanländas hälsa, språkinlärning och underlätta skapandet av sociala nätverk. Projektet Lobben-utbildning och ledarskap ska ge asylsökande möjligheten att utbildas, utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi. Deltagarna ska få möjlighet till en meningsfull fritid, som i sin tur kan leda till en fördel för språkinlärning, ökad självkänsla, ökat självförtroende, skapa nya kontakter och därmed lättare etablera sig i det svenska samhället. Målgruppen kommer genom projektet att få möjlighet att ta del av idrottsrörelsens ledarskapsutbildningar och utveckla sitt ledarskap i en idrottsförening.
Projektet är ett samarbete mellan idrottsförbunden i Västernorrland, Jämtland- Härjedalen och Gävleborg. Idrottsorganisationerna har samverkat i en pilotstudie, Lobben- integration, via Tillväxtverket. Där har metoden Lobben testats med mycket goda resultat på målgruppen. 87 % av deltagarna upplevde att de ökat sin anställningsbarhet och fått en ökad motivation för studier. Därtill upplevde deltagarna att dagarna blev meningsfulla jämfört med att sitta ensam och återuppleva dåliga minnen.

Arbetsuppgifter
- Att i dialog med berörda aktörer samordna och planera genomförande av de insatser som behövs för att möjliggöra detta, exempelvis rekrytera deltagare, planera utbildningsinsatser föra dialog med t.ex. Migrationsverket och personal på asylboenden.
- Underlätta för deltagaren att komma igång med en aktivitet i en idrottsförening genom att fånga upp önskemål för att sedan kunna matcha deltagaren i målgruppen med passande förening och aktivitet.
- Ingå i en projektgrupp tillsammans med projektledarna från de andra idrottsförbunden.
- arrangera möten, träffar, utbildningar etc.
Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet. Kvälls- och helgarbete förekommer.

Vi värdesätter särskilt följande hos dig som söker tjänsten:
- Pedagogisk och social kompetens. Det är viktigt att du trivs med att tala inför människor, har ett trevligt bemötande och en positiv anda.
- Är en trygg person med egen drivkraft och god samarbetsförmåga. Självständigt kan organisera arbetet på ett strukturerat sätt.
- Har erfarenhet av projektarbete/projektledning.
- Har erfarenheter av att ha arbetet med integrationsfrågor.
- Har god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Arabiska eller ytterligare språk är meriterande.

Meriterande är också om du har god kännedom om föreningslivet i Örnsköldsvik. Tjänsten är förlagd till Örnsköldsviks kontoret, men rörlighet inom området och distriktet kommer att krävas, vilket innebär att körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Tillträde snarast efter överenskommelse

Västernorrlands idrottsförbund (DF) och SISU Idrottsutbildarnas Västernorrland (SISU-d) utgör tillsammans och var för sig Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja SF/MO regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott – världens bästa!

Läs mer om oss här:
www.rf.se/Distrikt/vasternorrlandsidrottsforbund/
www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUVasternorrland

Västernorrlands Idrottsförbund

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.