Rescuer / Instructor

Som en Upzone Rescuer and Instructor jobbar du i parken och tar hand om gästerna. Huvuddelen av jobbet består av att ta hand om utrustning och ge instruktioner till gästerna innan de påbörjar klättringen, finnas till hands på marken för att svara på eventuella frågor och coacha gästerna under klättringen, och ta hand om gästerna och utrustningen efter klättringen. Som Upzone Rescuer and Instructor har du också ett viktigt ansvar med att hjälpa gästerna uppe i banan om någon skulle behöva hjälp att ta sig ner eller inte kan ta sig vidare själv av någon anledning. Har någon bokat en instruktör som ska klättra med barn i banan kan det hända att det är du som får klättra med dem i banan. Att ge det bästa gästbemötandet är en viktig del i jobbet som en Upzone Rescuer and Instructor. Arbetsuppgifter: inkluderar bl. a. - Klättra och ge assistans till gäster som behöver hjälp uppe i banorna - Sele- och säkerhetsinstruktion innan klättring för gästerna - Uppsikt över klättrande gäster - Allmän gästservice av klättrande gäster och besökande på området - Marknadsföring / Eventpersonal - Daglig rutinkontroll och allmän skötsel av gästernas utrustning - Daglig rutinkontroll av banorna innan gästerna klättrar - Renhållning i parken / gäst- och personalutrymmen

Åldersgräns: 18 år Utbildning för att jobba som instruktör Innan man påbörjar anställning måste man gå en utbildning och bli certifierad instruktör för höghöjdsbana via International Adventure Park Association eller redan inneha liknande certificat. Har du inte utbildningen ordnar vi så att du får gå utbildningen. Utbildningen kostar 3000 kr för Cashier och 5000 kr för Rescuer och ger dig ett internationellt certificat som instruktör (för Cashier) och licens att jobba på hög höjd som rescuer (för Rescuers), men jobbar man under hela säsongen hos upzone så betalar vi för större delen eller hela kostnaden av din utbildning. Det är en stor fördel (men ej krav) om du har någon av följande kvalifikationer: - Pratar och förstår andra språk utöver svenska och engelska, till exempel tyska, danska, eller andra språk. - Tidigare erfarenhet av kundservice via mail och telefon - Tidigare erfarenhet av hantering av bokningar och bokningssytem - Tidigare erfarenhet av annat administrativt arbete

Timanställning, sommarjobb / extrajobb under vår och höst. Jobbet är säsongsbaserat och arbete sker även på kvällar och helger. Vi ser gärna att man har möjlighet att jobba mer än en säsong

Ansökan gör du genom att skicka CV, personligt brev och bild till jobb@upzone.se. Skriv i ämnesraden Rescuer + Park, tex "Rescuer Borås".

Kontaktperson: Camilla Rinman
Jobb@upzone.se

0704221196

Upzone AB

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.